Розовата фланелка

На 28.02.2024г. e Световния ден за борба срещу тормоза в училище. Всички ние от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“-Карлово се включваме в кампанията и споделяме виждането, че всяко дете трябва да е щастливо и спокойно в училище. Днес всеки един от нас символично ще носи тази розова гривна на своята ръка – ръката, която винаги ще бъде протегната към децата и която те винаги ще могат да хванат за помощ и подкрепа!

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *