Презентация на тема “Европейски съюз и европейски институции”

На 12.03.2024 г. ученици от нашето училище представиха презентация на тема “Европейски съюз и европейски институции” на своите съученици. Мероприятието е по повод инициатива на Център “Амалипе” за поредица от обучения “Връстници обучават връстници”, чрез която младите обучители ще помогнат на своите съученици да попълнят знанията си за Европейския съюз.”

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *