Посещение на ученици във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР

Посещение на ученици във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР

На 11.04.2014 г. преподаватели и ученици от Професионална гимназия „Братя Христо и Евлогий Георгиеви“ гр. Карлово посетиха факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.
По време на посещението по предварително подготвена програма преподавателите и учениците се срещнаха със зам.-декана на факултет ПБЗН доц. д-р Иван Тодоров.
Впоследствие беше представена презентация, онагледяваща организацията и спецификата на обучение във факултет ПБЗН при Академията на МВР. Посетителите бяха въведени последователно в лабораториите на факултета, където се запознаха с предназначението и начина на работа на стендовете и съоръженията. Групата придоби познания относно начините за управление на дима, изпитването на строителни елементи и конструкции, изискванията и предназначението на инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. Развитието на противопожарното дело и обучение в исторически план беше представено чрез беседа в музейната сбирка на факултет ПБЗН. Беше представен и филмът „65 години Държавно противопожарно училище“.
Практическата подготовка и значението й по време на обучението се представи в гаража на факултет ПБЗН. Тук посетителите бяха запознати с противопожарната техника и съоръженията, използвани по време на учебните оперативни дежурства и практическите занятия. Беше извършена демонстрация с техниката.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *