ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

          За периода от 29.01.2024 г. до  02.01.2024 г. включително, обучението на учениците от дневна форма на обучение в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – град Карлово ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на ИКТ в MS – Teams синхронно.

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

1 час – 08.00 часа – 08.35 часа

2 час – 08.40 часа – 09.15 часа

3 час – 09.35 часа – 10.10 часа

4 час – 10.15 часа – 10.50 часа

5 час – 10.55 часа – 11.30 часа

6 час – 11.35 часа – 12.10 часа

7 час – 12.15 часа – 15.50 часа

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *