НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРС “ПОСЛАНИЕ В БУТИЛКА”