Награда от МКБППМН – Карлово

Училището ни получи награда от МКБППМН – Карлово, след участие в СЕДМИЦА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА и участието на ученици в инициативата “СЕКРЕТАР НА МКБППМН за един ден”. За нас беше удоволствие да се включим в тях.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *