История и традиции на Карлово

Нашите ученици от клуб за занимания по интереси „История и традиции на Карлово“ спечелиха екскурзия – награда, за масово участие в Коледните конкурси, организирани от община Брезово и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – гр. Брезово. В Брезово бяха посрещнати лично от кмета инж. Калин Калапанков, който е наш възпитаник. Благодарим на Кмета и на Антония Стоянова – секретар на МКБППМН за наградата и топлото посрещане на нашите ученици!

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *