ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

НА 18.05.2022 Г. ЗАПОЧНА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – теоретична част!
ПЪРВИ ВИПУСК от специалност ,,Екскурзоводско обслужване‘‘, полага изпит по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Всички се готвиха старателно и се явиха на защита на дипломните си проекти.
У С П Е Х НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НИ!!!

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *