Училищни учебни планове

Училищни учебни планове

VIII клас

1. УУП – специалност Автотранспортна техника

2. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

IX клас

3. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

4. УУП – специалност Автотранспортна техника

5. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

 

X клас

6. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

7. УУП – специалност Автотранспортна техника

8. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

 

XI клас

9. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

10. УУП – специалност Автотранспортна техника

11. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

 

XII клас

12. УУП – специалност Автотранспортна техника

13. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване