Училищни учебни планове

Училищни учебни планове 2023-2024 учебна година

VIII клас

1. УУП – специалност Автотранспортна техника

2. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

3. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

IX клас

4. УУП – специалност Автотранспортна техника

5. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

 

X клас

6. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

7. УУП – специалност Автотранспортна техника

8. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

9. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване – СФО

 

XI клас

10. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

11. УУП – специалност Автотранспортна техника

12. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване

13. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване – СФО

 

XII клас

14. УУП – специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

15. УУП – специалност Автотранспортна техника

16. УУП – специалност Екскурзоводско обслужване