Учебници за 2023-2024 учебна година

2023-2024

         Учебен предмет  –  Автори,     Издателство

              

                  VIIІ клас

1.         Български език –     Петя Маркова, Върбанова, Паскалев, Петрова – „БГ Учебник” ЕООД

2.         Литература –           Иван Инев, Руневска, Бакърджиева, Драгнев –  „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език –     „Legacy” – A1, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Математика –           Витанов и колектив – „Анубис“

5.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев –  ИК „Домино“

6.         История и цивилизации –  „Просвета“, 1945 г.

7.         География и икономика  – Марин Русев и колектив, „Архимед”

8.         Философия –            „Педагог“

9.         Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия – „Булвест 2000”

11.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

12.       Предприемачество – Цв. Давидков, „БГ Учебник“, 2019 г.

13.       Изобразително изкуство – Мариана Маринова, “Просвета плюс”.

14.       Музика –               „Изкуства“

15.       Предприемачество  – Цветан Давидков,2019 г., София, “БГ Учебник”.

ІХ клас

1.         Български език –     В. Михайлова и колектив, „Просвета-София” АД

2.         Литература –           Албена Хранова и колектив, „Просвета-София” АД

3.         Английски език –     „Legacy” – A2, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език –            Радкова, Деянова-Атанасова –  “Привет” А 1.1. „Просвета”

5.         Математика –           „Анубис”

6.         Информационни технологии – Иван Първанов, Бонев –  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации – „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика – Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Философия –            „Педагог“

10.       Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

11.       Физика и астрономия – „Булвест 2000”

12.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

13.       Музика –               „Изкуства“

 

 Х клас

1.         Български език –      Маркова, Върбанова, Паскалев – „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература –            Иван Инев, Руневска, Бакърджиева – „БГ Учебник” ЕООД

3.         Английски език –      „Legacy” – B1 part one, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език –              Радкова, Деянова-Атанасова –  “Привет” А 1.2. „Просвета”

5.         Математика-             Алашка и Паскалев „Архимед”

6.         Информационни технологии –  Иван Първанов, Бонев –  ИК „Домино“

7.         История и цивилизации –  Пламен Павлов и колектив, „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика –   Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Биология и здравно образование – М. Шишиньова и колектив, „Анубис-Клет”

10.       Физика и астрономия –       „Булвест 2000” – Klett

11.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис – Klett”

12.       Музика –               „Изкуства“

13.       Организация и функциониране на хотела – Ст. Стамов, Никовска, „Матком“ /10‘Б клас/

14.       Основи на туризма – Мария Воденска, „Матком“ /10‘Б клас/

 

ХІ клас

1.         Български език –    Маркова, Върбанова, Паскалев – „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература  –          Иван Инев и колектив – „БГ Учебник” ЕООД

3.         ЧЕ по професията – Английски език

– “Mechanics”, Jimn D.Dearholt, Express Publishing – за АТТ и ЕОТТ

– Tourism – Virginia Erons – Express publishing – за Екскурзоводско обслужване

4.         Математика –          Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         История и цивилизация – В. Мутафчиева и колектив, ИК „Анубис” ООД

6.         Философия   –         С. Герджиков, А. Мерджанова,  „Експрем”

7.         Електрически инсталации  – Мария Овчарова, 2006 г. София, “Нови знания”

 

ХІІ клас

1.         Български език –     Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис”ООД

2.         Литература  –          В. Стефанов, Ал. Панов, ИК „Анубис”ООД

3.         Чужд език по професията – Английски език – “Mechanics”, Jim Dearholt,Express Publishing – за АТТ и ЕОТТ;

4.         Математика-           Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         Свят и личност  –     М.Грекова и колектив, „Просвета София” АД