Изпити

[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]

Изпити – сесия Януари 2024 годинасамостоятелна форма на обучение

ПРИРАВНИТЕЛНИ изпити на ученици от самостоятелна форма на обучение през сесия НОЕМВРИ – 2023 година

Поправителна  сесия септември 2023 г. – самостоятелна форма на обучение

Поправителна  сесия ЮЛИ – самостоятелна форма на обучение

Поправителна сесия АПРИЛ – дневна  форма на обучение

за учебната 2022/2023г за оценяване знанията и уменията  по учебни  предмети  от  училищните учебни часове,  на ученици  от ХІI клас, дневна  форма на обучение, минали години.

Изпити – сесия АПРИЛ – самостоятелна форма на обучение,

[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]