Спорт

На 25.11.2016 година в училище се проведе Есенен спортен празник по следната план-програма:

Мероприятие Час Място Отговорник
1. Откриване на спортния празник 08.30 ч Двора на училището Учител по ФВС

ЗДУПД

2. Теглене на въже –

отбор 8 момчета

09.00 ч Двора на училището Учител по ФВС

инж.Стоянов – съдия

3. Канадска борба 09.30 ч Физ.салон Учител по ФВС
4. Набиране на висилка 10.00 ч Физ.салон Учител по ФВС
5. Скок от място. 10.00 ч Физ.салон инж.М.Вълкова
6. Футбол – ІХ – Х клас

ХІ- ХІІ клас

10.30 ч Сп.площадка Учител по ФВС

инж.Н.Колев -съдия

7. Тенис на маса – индивидуално 10.30 ч Физ.салон Инж.Н.Паул
8. Волейбол – ХІ -ХІІ клас 11.30 ч Физ.салон Учител по ФВС
9. Медицинско осигуряване на празника медицинската сестрата
10. Закриване на празника и награждаване на победителите 13.00 ч Двора на училището Учител по ФВС

ЗДУПД

П Л А Н  – П Р О Г Р А М А

за провеждане на Есенен спортен празник

на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

на 21 Ноември 2014 г.

 

 

Мероприятие

Час Място Отговорник
І. Откриване на празник. 08.30 ч Училищния двор Учителите по ФВС
ІІ. Поход до местността „Кръста” 09.00 ч инж.А.Лишева
ІІІ. Теглене на въже

Отбори: 5 момчета + 2 резерви

09.00 ч Училищния двор Учителите по ФВС

Класните ръководители

ІV. Състезание по видове спорт:
1. Футбол – ІХа – ІХ б клас. 09.30 ч Спортна площадка инж.Н.Колев –съдия

Ц.Начев

2.Баскетбол – щафетна игра

Отбори в състав  от 4 ученика

09.30 ч Физкултурен салон И.Пиринчиев
3. Волейбол – ХІ а –ХІ б клас 10.30 ч Физкултурен салон Ц.Начев
4. Тенис на маса 10.00 ч Физкултурен салон И.Пиринчиев
V. Медицинско осигуряване на празника. Медицинската сестрата
VІ. Закриване на празника и награждаване на победителите. 12.00 ч Училищния двор Учителите по ФВС

Директор

 

 

Учители по ФВС : Пиринчиев, Начев

На 09.03.2013г.  в град Пловдив се проведе

Областно първенство по тенис на маса

Нашите момичета Ралица Христова и Вела Христова /от X’а’ клас/ участваха и се представиха достойно, като се класираха

на II-ро място

в състезанието за девойки VIII – X клас

П Л А Н  –  П Р О Г Р А М А

Мероприятие

Час

Място

Отговорник

1. Откриване на спортния празник. 08.30 ч двора на училището учителите по ФКС
2. Лекоатлетическа щафета – състав на отборите 4 момчета. 08.45 ч двора на училището класните ръководители и учителите по ФВС
3. Теглене на въже – състав на отборите 5 момчета + 2 резерви. 09.15 ч двора на училището класните ръководители Съдия:инж.Н.Паул
4. Повдигане на щанга максимален брой от лег. 09.45 ч двора на училището учителите по ФВС
5. Футбол – VІІІ а клас срещу ІХа клас – състав на отборите: 6 момчета в отбор. 09.45ч. спортна площадка Цв.Начев
6. Волейбол – момичета Х а –Х б клас- състава на отборите: 6 момчета с 4 резерви. 09.45ч. физкултурен салон Ил.Пиринчиев
7. Тенис на маса – момичета и момчета, индивидуално. 10.45ч. физкултурен салон Ил.Пиринчиев
8. Медицинско осигуряване на празника. медицинската сестрата
9. Закриване на празника и награждаване на победителите. 12.30 ч двора на училището учителите по ФВС ПДУПД

По случай 3-ти Март се проведе турнир по тенис на маса

в Спортната зала – гр.Сопот.

Нашите ученици отново се представиха достойно и заеха челните места:

1-во място /момичета/ – Ралица Христова – X”a” клас,

2-ро място /момичета/ – Вела Христова – X”a” клас,

3-то място /момчета/ – Джошкун Алексиев – XI”a” клас.

Честито на победителите!

По случай патронния празник на СОУ “Васил Левски” на 12.02.2013г. от 14:00 часа се проведе

Междуучилищен турнир по тенис на маса

8 – 12 клас за момчета и момичета.

Имаше участници от три училища. Нашите ученици също участваха и се представиха достойно:

1-во място – Ралица Христова, 

2-ро място – Вела Христова,

1-во място отборно – нашите момичета,

и 2-ро място отборно – нашите момчета.