Профил на купувача

За 2022 година:

1)  Доставка на оборудване по Национална програма „Професионално образование и обучение“, модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

2)  Спешен и неотложен ремонт на Физкултурен салон в ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви” гр. Карлово

3) Специализиран превоз на ученици от ПГ“Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр.Карлово през учебната 2021/2022 г.

 

Ремонт на покрив на ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – Карлово

Линк

 

Нов профил на купувача:

https://sop.bg/tmt-karlovo-1264/

 

ВХОД в администраторския панел на системата:

https://sop.bg/admin/

Ръководство за работа с www.SOP.bg:

http://ebook.sop.bg/

 

Модул “Подобряване на училищната среда” по Национална програма “Модернизация на материалната база на училище” за 2014 година

ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ на ПГ„Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – град Карлово по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” и Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”.

 

Публична покана от 21.11.2014г.

Публична покана

приложение 2

приложение 3

приложение 4

Вътрешни правила

      Протоколи и комисии

      Протокол 2

Отговори на поставени въпроси към процедури, провеждани по реда на ЗОП