Проект – Успех

Училището ни е одобрено и работи

по Проект „Успех” на МОН

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

За 2014/2015 учебна година са създадени 10 клуба:

– ГАЛЕРИЯ –

1. ГЕОГРАФСКИ КОМПАС

Ръководител – Анета Петриева

2. ГЕОГРАФСКИ ХОРИЗОНТИ

Ръководител – Анета Петриева

3. ПО-СИЛНИ ОТ ОГЪНЯ

 Ръководител – Лиляна Серкьова
4. ПРИЯТЕЛИ НА АРМИЯТА

Ръководител – Мариана Василева
5. СИНИТЕ СТРЕЛИ

Ръководител – Николай Колев
6. ЗАНИМАТЕЛНА АСТРОНОМИЯ

Ръководител – Тамара Семкова
7. БАСКЕТБОЛ

Ръководител – Илия Пиринчиев
8. УСПЕХ на матурата по БЕЛ

Ръководител – Златка Стоименова

9. ПРЕЗЕНТАЦИИ НА АВТОРИ

Ръководител – Златка Стоименова

10. ПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ

Ръководител – Анюта Лишева