Проект „Изучаване на европейските стандарти в обслужването на транспортна техника”

През учебната 2018-2019 година петнадесет ученици от нашата Професионална гимназия се обучават в шест фирми в столицата на Унгария – Будапеща по Проект № 2018-1-BG01-KA102-047292 „Изучаване на европейските стандарти в обслужването на транспортна техника” по “Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Обучението се осъществява в шест фирми.

През следващата учебна година обучението може да се осъществи и в друга държава в Европа.