Програма Еразъм+

Нашето училище се присъедини към инициативата “Сподели урок”  на ОУ “Кочо Честеменски” с подкрепата на Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”. Дейността е част от реализирането на проект: Транснационално сътрудничество и споделяне на опит за подобряване качеството на образованието в училище“

по програма Еразъм+, 

Договор 2014-1-BG01-К2 201-001636, с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Координатор на проекта е ОУ “Кочо Честеменски”, България и основно училище “Грийн Лейн”, Великобритания.

Инициативата цели да приобщи всички педагогически специалисти от страната, които желаят да вземат участие, като изпратят разработен урок с използването на иновативни, интересни и различни методи за преподаване.

Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” приканва всички педагогически специалисти да подкрепят инициативата с цел попълване на виртуална библиотека с разработени уроци в помощ на всички млади и начинаещи учители.

Всички уроци ще бъдат качени във виртуалната библиотека на проекта vlibrary.chestemenski.eu.

Официален сайт на проекта: http://collaboration.chestemenski.eu/