Приобщаващо образование

Училището ни работи и по проект на МОН – Занимания по интереси

Сформираха се клубове, според желанията на учениците


       1. Клуб „Дигитален арт музей – история и традиции на Карлово“

Дата на публикуване: 2019-03-18,

2. Клуб по туризъм “По стъпките на Апостола на свободата”

Дата на публикуване: 2019-03-19

3. Клуб по футбол “Сините стрели”

Дата на публикуване: 2019-03-21,

4. Клуб “Необятността на Вселената”

Дата на публикуване: 2019-05-02

5. Клуб “В приказния свят на руския език”

Дата на публикуване: 2019-05-03,

6. Клуб “Дигитален арт музей – история и традиции на Карлово”

Дата на публикуване: 2019-06-27,

7. Клуб “Приложна Биология”

Дата на публикуване: 2019-06-27

 

Повече информация може да намерите на сайта:https://class.mon.bg