Прием след 7-ми клас

СПЕЦИАЛНОСТ 1 – 522 0207
„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Професионална квалификация II-ра степен

 

СПЕЦИАЛНОСТ 2 – 8120302
„ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Професионална квалификация III-та степен

 

СПЕЦИАЛНОСТ 3 – 525 0101
„АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Професионална квалификация III-та степен