Подаване на документи и срокове за записване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  03-21 май 2024 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2024 г.
3        НВО по Български език и литература 13 юни 2024 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2024 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО до 27 юни 2024 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2024 г.
7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 04 юли 2024 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  08 – 10 юли 2024 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2024 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 15 – 17 юли 2024 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 19 юли 2024 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 22 – 24 юли 2024 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2024 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 2024 г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 30 юли 2024 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31-01 август 2024 г.

17

 

18

19

20

        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след четвърти етап на класиране.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране.

до 02 август 2024 г.

05-06 август 2024 г.

 

до 07 август 2024 г.

8 – 9 август 2024 г.

21         Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 11 септември 2024 г.
22

     Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

Обявяване на свободните места

до 14 септември

2024 г. вкл.