ОБЯВА ЗА ТЪРГ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

 “БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.0335/95636,www.tmtkarlovo.com, e-mail: info-1601364@edu.mon.bg

——                              ——————————————————————————————–

Прекратяване на процедура по провеждане на търг

ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ ЗА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Документация към търга

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 НА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“- ГР. КАРЛОВО

 

 

           На основание чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал. 1 от Закона за държавна собственост и чл. 13, ал.2,ал.5, и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ– 62 КВ.М.,

                                        предназначено за хале за автосервизни услуги.

      Депозитът на сключения договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяване на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

      Заплащането на такси битови отпадъци и консумативните разходи, свързани с ползването на обекта, се заплащат от наемателя.

      Наемателят извършва за своя сметка всички основни и текущи ремонти.

      Време за използване на обекта от страна на Наемателя – от  7 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути.

Начална тръжна цена – 217 лв., срок за наемното отношение – 10 години, депозит за участие – 217 лв.

Тръжна документация се получава от канцелария- ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Дати за оглед на обекта от 13.09.2023 г. до 25.10.2023г., всеки делничен ден от десет до петнайсет часа на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“.

Заявления за участие  в търга и писмените ценови предложения се подават до 27.10.2023г. до 14 часа в канцелария – ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Тел. 0335/9 56 36, e- mail:  info-1601364@edu.mon.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

 “БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.0335/95636,www.tmtkarlovo.com, e-mail: info-1601364@edu.mon.bg

——                              ——————————————————————————————————————————————————————-

ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ ЗА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Документация към търга

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 НА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“- ГР. КАРЛОВО

 

 

           На основание чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал. 1 от Закона за държавна собственост и чл. 13, ал.2,ал.5, и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ХАЛЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ– 62 КВ.М.,

                                        предназначено за хале за автосервизни услуги.

      Депозитът на сключения договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяване на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

      Заплащането на такси битови отпадъци и консумативните разходи, свързани с ползването на обекта, се заплащат от наемателя.

      Наемателят извършва за своя сметка всички основни и текущи ремонти.

      Време за използване на обекта от страна на Наемателя – от  7 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути.

Начална тръжна цена – 217 лв., срок за наемното отношение – 10 години, депозит за участие – 217 лв.

Тръжна документация се получава от канцелария- ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Дати за оглед на обекта от 13.09.2023 г. до 25.10.2023г., всеки делничен ден от десет до петнайсет часа на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“.

Заявления за участие  в търга и писмените ценови предложения се подават до 27.10.2023г. до 14 часа в канцелария – ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Тел. 0335/9 56 36, e- mail:  info-1601364@edu.mon.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ

 “БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300, гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1,тел.0335/95636,www.tmtkarlovo.com, e-mail: info-1601364@edu.mon.bg

——                              ——————————————————————————————————————————————————————-

ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ НА ПАВИЛИОН – ИЗТОЧЕН ПОРТАЛ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА“ПАВИЛИОН- ИЗТОЧЕН ПОРТАЛ“75 КВ. М.,

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“- ГР. КАРЛОВО

 

 

           На основание чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавна собственост и чл. 13, ал.2,ал.5, и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА “ПАВИЛИОН – ИЗТОЧЕН ПОРТАЛ“75 КВ. М.,

предназначен  за продажба на закуски и безалкохолни напитки, които осигуряват здравословното хранене на учениците, в съответствие с Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба №2 от 20 януари2021 г., издадена от министъра на земеделието , храните и горите за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните , предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите  за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

    Депозитът на сключения договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяване на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

   Заплащането на такси битови отпадъци и консумативните разходи, свързани с ползването на обекта, се заплащат от наемателя.

    Наемателят извършва за своя сметка всички основни и текущи ремонти.

Време за използване на обекта от страна на Наемателя – от 7 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути.

Начална тръжна цена – 225 лв., срок за наемното отношение – 10 години, депозит за участие – 225 лв.

Тръжна документация се получава от канцелария- ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Дати за оглед на обекта от 13.09.2023 г. до 25.10.2023г., всеки делничен ден от десет до петнайсет часа на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“.

Заявления за участие  в търга и писмените ценови предложения се подават до 27.10.2023г. до 14 часа в канцелария – ЗАС, находяща се на третия етаж в сградата на  ПГ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ , гр. Карлово.

Тел. 0335/9 56 36, e- mail:  info-1601364@edu.mon.bg