Общоучилищен ученически съвет

График на дейностите за избор на Общоучилищен ученически съвет

в ПГ ”Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

град Карлово

Дейност

Срок

Провеждане на избори за Общоучилищен ученически съвет (ОУС)

До 03.10.2023 година

Подаване на заявления от кандидатите за членове на ОУС

До 26.09.2023 година

Избрани за членове на ОУС 
1. Християн Христов Петков VIII клас
2. Фанка Запрянова Колева IX клас
3. Владимир Младенов Георгиев X клас
4. Димитър Николов Серкьов XI клас – председател
5. Десислава Любомирова Костова XII клас