Общоучилищен ученически съвет

График на дейностите за избор на Общоучилищен ученически съвет

в ПГ ”Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

град Карлово

Дейност

Срок

Определяне състава на Централната училищна избирателна комисия (ЦУИК)

До 20.10.2012 година

Определяне на датата за провеждане на избори за Общоучилищен ученически съвет (ОУС)

До 20.10.2012 година

Подаване на заявления от кандидатите за членове на ОУС

До 14.11.2012 година

Подаване на заявления от избирателите, които желаят да гласуват по интернет

До 15.11.2012 година

Откриване на предизборната агитация

На 15.11.2012 година

Подреждане на одобрените кандидати за членове на ОУС по азбучен ред

До 20.11.2012 година

Утвърждаване на техническия образец и защита на бюлетината

До 23.11.2012 година

Определяне условията и реда за отпечатване на бюлетините

До 23.11.2012 година

Определяне на броя на секциите и местоположението им

До 23.11.2012 година

Подаване на заявления за членове на училищните секционни избирателни комисии

До 26.11.2012 година

Определяне на членовете на училищните секционни избирателни комисии

До 28.11.2012 година

Съставяне на избирателни списъци

До 30.11.2012 година

Обучение на членовете на училищните секционни избирателни комисии

До 04.12.2012 година

Провеждане на изборите

На 05.12.2012 година

Обявяване на резултатите от проведените избори

До 12.12.2012 година