COVID-19

МЕРКИ  ЗА  РАБОТА

В ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  “БРАТЯ  ЕВЛОГИЙ  И  ХРИСТО  ГЕОРГИЕВИ”

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2021 – 2022  ГОДИНА

В  УСЛОВИЯТА  НА  COVID-19