Материално-техническа база

Училището разполага със:

Самостоятелна сграда с паркова обстановка
Специализирани кабинети, лаборатории и работилници
Компютърни зали
Мултимедиен център
Учебен автосервиз
Спортна зала
Учебен център – “Ти можеш”