Колектив

РЪКОВОДСТВО
инж. Таньо Топалски Директор
Стоянка Войняговска ЗДУД 
УЧИТЕЛИ Предмет
Мариана Трифонова Български език и литература
Минка Ванчева Български език и литература
Севдалина Чалъкова Английски език
Петя Треновска Руски език, Български език и литература
Таня Начева Математика
инж. Йорданка Загорчева Информационни технологии
Лиляна Серкьова География, Изобразително изкуство, Професионална подготовка по ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Радка Калъчева – Манавска Биология и здравно образование, Физика и астрономия
Минко Даскалов История и цивилизация, Гражданско образование
София Попова Химия и опазване на околната среда, Английски език
Константина Анастасова Философия, Гражданско образование, Физическо възпитание и спорт
инж. Николай Колев Физическо възпитание и спорт, Професионална подготовка
инж. Мария Вълкова Проф. подготовка, Математика
инж. Нела Паул Проф. подготовка, ИТ
инж. Мартин Шеев Професионална подготовка
инж. Атанас Дафов Професионална подготовка
инж. Красимир Стоянов Професионална подготовка
инж. Ахмед Грошар Професионална подготовка
Виктория Джевизова Професионална подготовка по ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ
инж. Анюта Лишева Професионална подготовка по ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Наталия Кръчмарова Счетоводител
Стефанка Сълева Технически изпълнител
Христина Георгиева ЗАС
ДРУГ ПЕРСОНАЛ
Марина Росас Длъжностно лице по ЗЛД
Фаня  Гадуларова Образователен медиатор
Зденка Неновова Медицинско лице
Донка Димитрова Хигиенист
Иванка Лазарова Хигиенист