История на училището

Учителската колегия при дипломирането на първия випуск - 6.07.1931г.

Основният камък на училището е положен на 19 юли 1915год., но строежът е спрян, тъй като България била въвлечена в Първата световна война.
На 15 септември 1925 год. в гр. Карлово се открива Държавно средно механо – електротехническо училище, именувано “Братя Евлогий и Христо Георгиеви”. Училището започва с две паралелки с 82 ученици.

От 1998 год. Карловската професионална гимназия се присъедини към програмата “ФАР” на Европейския съюз със специалността – Техник на електроинсталации. Обучението по професионалната подготовка се осъществява на модулен принцип, което беше новост не само за нашата община, но и за системата на професионалното образование.

Нова за училището и единствена за региона беше специалността – Техник организатор в машиностроенето, широкопрофилна специалност с икономическа насоченост.

За развиващата се шивашка промишленост в района училището подготвя професионалисти от специалността – Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост. Интересът към нея проявяват повече девойките, не само заради добрата подготовка, но и възможността за добра реализация.

Интеграционните връзки с Техническия университет гр.София, редица фирми и акционерни дружества дават възможност за съвременна професионална подготовка на учениците по време на която те сами са производители на доказала качеството си продукция.

Възпитаниците на училището имат добри изяви не само в учението, което доказват на Националните състезания по професии и олимпиадите по машинно чертане, но и в областта на спорта и художественото творчество. Спортните традиции са трайни и непрекъснато се обогатяват.

Училището се стреми да бъде винаги в крак с времето и да осигурява професионална подготовка на всички желаещи. На 5 юни 2000 год. бе открит първия и единствен в областта Учебен център “Ти можеш” за квалификация на млади безработни жени, финансиран от програмата за развитие на ООН. А след това получи и лиценз от Министерството на труда и социалното подпомагане за организиране на квалификационни курсове финансирани от фонд “Професионална квалификация и безработица”.

През класните стаи, работилници и лаборатории са преминали над 19 000 ученици обучавани в различни специалности. Стотици са инженерите и учителите, десетки са бизнесмените, икономистите, научните работници и банкерите получили средното си образование в него. Някои от бившите възпитаници на училището сега са народни представители, кметове и общински съветници.

Учителският колектив се състои от високо квалифицирани преподаватели, а някои от учителите са бивши възпитаници на училището.

Материално-техническата база с годините непрекъснато се разширява и обогатява. От една теоретична сграда и няколко работилници през 30-те години на миналия век, днес училището разполага с два учебни корпуса с 23 кабинета, физкултурен салон и спортна площадка, самостоятелен автосервиз и лаборатории по електротехника и ДВГ снабдени с компютърни системи за диагностика и контрол , учебен център за шевно производство, три компютърни кабинета снабдени с най-съвременна техника, разнообразни програмни продукти и интернет, учебен център “Ти можеш”.

Днес ние се гордеем с приноса на всеки учител и ученик за утвърждаване на училището ни. Успехите ни са основание за самочувствие за изпълнен професионален дълг. Бихме били горди, ако последователите ни ще поемат нашия път и през настоящия XXI век, за да остане Карловското техническо училище като паметник на дарителска дейност на двамата братя Евлогий и Христо Георгиеви и на самоотвержеността и благородното дело на карловци, решили да осигурят училище за своите деца и техните поколения.