ИКТ в училище

Национална програма  „ИКТ в училище”

      Училището е одобрено за участие в Националната програма  „ИКТ в училище” и предстоят процедури за закупуване и инсталиране на нова техника: 3 мултимедии, 1 терминал и 12 компютъра.