„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

СПЕЦИАЛНОСТ
„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Професионална квалификация II-ра степен

       За тези, които харесват автомобилите от ново поколение!

Защо да избера тази специалност?

–   Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите.
–   Липсват кадри на пазара на труда и това е моята гаранция за намиране на работа веднага след като завърша.
–   Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили и аз ще мога да работя в модерен завод/сервиз и с най-съвременна апаратура.
–   Заплащането на услугите по електронните системи е отлично и това е от значение за мен.
–   Ще имам възможност да проведа стажа си в специализиран сервиз на BMW, Peugeot, Citroen и др.
–   Ще се обучавам безплатно в курс за водач на МПС категория В.

       

         Каква реализация ме очаква?

–    Като специалист по ремонта и поддръжката на автотранспортните средства и електрообзавеждането в тях, както и като специалист по електротехника.
–    Като проектант и консултант за конструирането на електронни системи в автомобилите и електромобилите.
–    Като специалист по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите и възможност за самостоятелен бизнес .
Мога  да  продължа  образованието  си  във висше  учебно  заведение.

Възможност за самостоятелен бизнес.