Екскурзоводско обслужване

Специалност

“ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

Професия „Екскурзовод”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

 

Ако желаете да работите в областта на туризма, да печелите нови приятели от страната и чужбина, професията „ЕКСКУРЗОВОД” е най-подходяща за Вас.

Обучението по екскурзоводство Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения и да получите Свидетелство за професионална квалификация по професия “ЕКСКУРЗОВОД”. Насочвайки се към тази специалност, вие ще можете и ще знаете как да приемате, регистрирате, настанявате индивидуални и организирани туристически групи, да прилагате национални и международни системи за категоризация, да работите с информационно-резервационни системи.

       Придобитата квалификация Ви дава възможност за реализация в:

  • туристически агенции;
  • етнографски и развлекателни комплекси.
  • хотели и туристически обекти;
  • музеи и национални забележителности;

        Специалността Ви отваря врати за работа по целия свят като екскурзоводи на свободна практика.

След завършване на обучението си, Вие ще можете:

– Да организирате, провеждате и извършвате екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина

– Да поднасяте атрактивно на туристите географско-историческа, културно-познавателна, етнографска и друга информация

– Да осъществявате ефективни комуникации и делово общуване при обслужването на туристически групи

– Да осъществявате ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение

– Да селекционирате, ръководите и подпомагате провеждането на развлекателни туристически мероприятия

– Да осигурявате безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване и др.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

    Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

Ще получите Диплома и Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Екскурзовод”, специалност “Екскурзоводско обслужване”. Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията.