График за НВО в X клас

Заповеди на МОН за учебната 2022/2023 година

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2023 година

1) Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа;
2) Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа;

Изпити по желание:

 • Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023 г., начало 11,00 ч.
  • Писмена част:
   • за ниво В1 и В1.1, начало 11:00 часа
   • за ниво А2, начало 11:30 часа
   • за ниво А1, начало 12:00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19.06.2023 г.