График за НВО в X клас

Заповеди на МОН за учебната 2023/2024 година

 • Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година и на график на дейностите през учебната 2023 – 2024 годинаhttps://drive.google.com/file/d/1pebJ_4WHT4jDCIjf9nHSfJZw95sK6D1z/view?usp=sharing

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2024 година

1) Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 8,00 часа;
2) Математика – 12 юни 2024 г., начало 8,00 часа;

Изпити по желание:

 • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:
  • Писмена част:
  – за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
  – за ниво А2, начало 09,30 часа
  – за ниво А1, начало 10,00 часа
 • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището
  в зависимост от нивото.
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
  ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа