График за ДКИ

ЗАПОВЕД

Място, начален час и дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

  1. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за всички специалности:

 

  • Място на провеждане – кабинет № 12.
  • Начален час – 08,30 часа.
  • Дата на провеждане – 25.08.2023 г.

 

  1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретична част:

2.1.2.    Място на провеждане за специалност  „ЕОТТ“ – каб. № 1.

2.1.3. Място на провеждане за специалност  „ЕО“ – каб. № 3.

2.2.Начален час за всички специалности – 09,00 часа.

2.3.Дата на провеждане за всички специалности – 25.08.2023 г.

 

  1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част:

3.1.1.  Място на провеждане за специалност  „ЕОТТ“ – Учебна работилница ДВГ.

3.1.2. Място на провеждане за специалност  „АТТ“ – Учебна работилница ДВГ.

3.2. Начален час за всички специалности – 14,30 часа.

3.3.1.  Дата на провеждане за специалност „ЕОТТ“ – 31.08.2023 г.;

3.3.2.  Дата на провеждане за специалност „ЕО“ – 31.08.2023 г.

 

  1. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията:

4.1.   Място на провеждане за специалност  „ЕОТТ“ и „АТТ“ – Учебна работилница ДВГ.

4.2. Начален час за всички специалности – 8,30 часа.

4.3.1. Дата на провеждане на специалност „ЕООТ“ – 28.08.2023 г.

4.3.2. Дата на провеждане на специалност „АТТ“ – 29.08.2023 г.