График за ДКИ

ЗАПОВЕД

 1. I.Дата, място и начален час на провеждане на Държавните изпити по ПРАКТИКА за придобиване на степен на професионална квалификация, както следва:
  1. 1.За професия 525 010 Техник по транспортна техника

Специалност 525 0101 Автотранспортна техника

 1. 1.1Дати за провеждане на Държавен изпит по практика за придобиване на III степен на професионална квалификация: 30.05.2022г., 31.05.2022г. и 01.06.2022г.
 2. 2Място на провеждане: Учебна работилница по ДВГ.
 3. 3Начален час: 14:30 ч.
 1. 2.За професия 522 010 Електротехник

Специалност 522 0106 Електрообзавеждане на транспортна техника

 1. 2.1Дати за провеждане на Държавен изпит по практика за придобиване на III степен на професионална квалификация: 23.05.2022г. и 26.05.2022г.
 2. 2.2Място на провеждане: Учебна работилница по ДВГ.
 3. 2.3Начален час: 14:30 ч.
 4. 2.4За дата 27.05.2022г. – Начален час – 13:00 ч.
 1. Професия/Специалност ЕО /Екскурзоводско обслужване/

3.1 Практическа част

Дати на провеждане, начален час и място на провеждане:

–          26.05.2022г. – 14:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

–          27.05.2022г. – 13:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

–          30.05.2022г. – 14:30ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 1. II.Дата, място и начален час на провеждане на Държавните изпити по ТЕОРИЯ за придобиване на степен на професионална квалификация, както следва:
  1. 1.За специалност АТТ /Автотранспортна техника/ и ЕООТ /Електрообзавеждане на транспортна техника/ .
   1. 1Дата на провеждане на Държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация: 20.05.2022г.
   2. 1.2Място на провеждане: По списък.
   3. 1.3Начален час: 08:00 ч.

1.4 За ЕО /Екскурзоводско обслужване/Теоретична част

Дати на провеждане, начален час и място на провеждане:

–          20.05.2022г. – 08:00ч. – КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

 

 

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – 2022 година

 

         Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация, през учебната 2021/2022 г. и срокове за подаване на заявления, както следва:

Сесия ЯНУАРИ: теория на професията и специалността – 21.01.2022 г.

Практика на професията и специалността:

II и III степен – 18.01.2022 г., 19.01.2022 г. и 20.01.2022 г.

Срок за подаване на заявления до 21.12.2021 г.

 

Сесия МАЙ – ЮНИ: Теория на професията и специалността – 20.05.2022 г.

Практика на професията и специалността /дата, място и начален час/:

III степен, ПРОФЕСИЯ 522 010 Електротехник, специалност 522 0106 „Електрообзавеждане на транспортна техника“ – 23.05.2022 г., 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г.;

III степен, за ПРОФЕСИЯ 525 010 Техник по транспортна техникаспециалност 525 0101  „Автотранспортна техника“ – 30.05.2022 г., 31.05.2022 г. и 01.06.2022 г.;

III степен, ПРОФЕСИЯ … Екскурзоводспециалност … „Екскурзоводско обслужване“ – на 26.05.2022 г., 27.05.2022 г. и на 30.05.2022 г,

Срок за подаване на заявления от 03.02 до 18.02.2022 г.

 

Сесия СЕПТЕМВРИ: Теория на професията и специалността – 26.08.2022 г.

Практика на професията и специалността:

II и III степен – 29.08.2022 г., 30.09.2022 г. и 31.08.2022 г.

Срок за подаване на заявления от 27.06 до 08.07.2022 г.