График за ДКИ

ЗАПОВЕД

Място, начален час и дати за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, както следва:

 

 1. Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за всички специалности:

 

 • Място на провеждане – кабинет № 12.
 • Начален час – 08,30 часа.
 • Дата на провеждане – 20.05.2024 г.

 

 1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретична част:
  • Място на провеждане за специалност „ЕОТТ“ – каб. № 1.
  • Място на провеждане за специалност „АТТ“ – каб. № 1.
  • Място на провеждане за специалност „ЕО“ – каб. № 4.
 • Начален час за всички специалности – 09,00 часа.
 • Дата на провеждане за всички специалности – 20.05.2024 г.

 

 1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част, за специалност „AТТ“:

3.1.1.  Място на провеждане на изпита – Учебна работилница ДВГ.

3.2. Начален час за всички специалности – 14,30 часа.

3.3. Дата на провеждане за всички специалности – 22.05.2024 г.

 

 1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част, за специалност „EOТТ“:

3.1.1.  Място на провеждане на изпита – Учебна работилница ДВГ.

3.2. Начален час за всички специалности – 14,30 часа.

3.3. Дата на провеждане за всички специалности – 21.05.2024 г.

 1. Задължителен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическата част, за специалност „EO“:

3.1.1.  Място на провеждане на изпита – кабинет № 4.

3.2. Начален час за всички специалности – 14,30 часа.

3.3. Дата на провеждане за всички специалности – 21.05.2024 г.