Валидиране

ПРОЕКТ BG 051 PO 001 – 4.3.03 – 0001

“Нова възможност за моето бъдеще”, “Валидиране”

 

Екипът  на проекта включва:

Директор – инж. Таньо Топалски

Председател на комисията по валидиране – инж. Нонка Рабаджийска

Главен счетоводител – Румяна Пингелова

Технически изпълнител – Стефанка Сълева

Членове на комисията по валидиране: инж.Мария Минковска, инж.Йонка Кънева, инж.Бояна Тодорова, инж.Мария Вълкова, инж.Нела Паул, инж.Красимир Стоянов, Доньо Димитров, Чони Чернев, инж.Тотка Видолова (допълнителен член на комисията по валидиране).

До този момент в системата са въведени 42 желаещи за валидиране на знания, умения и компетентности, като не всички са начално консултирани в нашето училище.

Валидирани са 33 кандидата и са издадени сертификати. На 4 участници в проекта са издадени сертификати за завършено валидиране за ПКС: на един – за ІІ-ра ПКС специалност „ПОТ” и на трима – за ІІІ-та ПКС специалност „АТТ”, а за част от професия – 29 /за Електротехник – 6  и за ПОТ – 23/.