Валидиране по професии

С П И С Ъ К

на Професиите/Специалностите, по които могат

да се валидират професионални знания, умения и компетентности,

придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” гр.Карлово

 

Наименование на професията Наименование на специалността
1 521100 СТРУГАР 5211001 СТРУГАРСТВО
2 521110 ШЛОСЕР 5211101 ШЛОСЕРСТВО
3 521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР 5210301 МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ
4 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК 5220103 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
5 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК 5220106 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
6 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
7 346010 ОФИС-МЕНИДЖЪР 3460101 БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ
8 542110 ШИВАЧ 5421101 ШИВАЧЕСТВО
9 542090 РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО 5420901 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО
10 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО 5420501 ПРОИЗВОСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
11 525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 5250101 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА