Безопасност на движение по пътищата

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

        „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

4300,гр.Карлово, ул.Т.Каблешков №1, тел.: 0335/95636,факс:0339/90120, www.tmtkarlovo.com, e-mail:tmtkarlovo@abv.bg

—————————————————————————————————————————————————-

 • Безопасност на движение по пътищата 
 • 1. Информация за транспортната инфраструктура в близост до училището.Училището се намира в широкия център на града, заобиколено с улици с интензивен

  трафик на движение.

  От южната страна се намира главната улица на града с интензивен трафик и бензиностанция на ЛУКОЙЛ. Там се намира и главният вход на училището допускащ пешеходци и автомобили. През него влизат в района на училището служебни МПС, МПС за автосервиз, МПС към детската кухня, коли на бърза помощ, пожарни, полицейски. Този вход е най-близо до спирките на градския транспорт. През него преминават основно учениците, служителите и гражданите.

  Източният вход на училището е само пешеходен. Той излиза на кръстовище на улиците от северната и източната страна на училището, които са със средна интензивност на движение. При този вход спират и тръгват специализираните автобуси с ученици от населените места западно от Карлово.

  Западният вход е само пешеходен и излиза на улица с интензивен трафик на движение поради близостта с градската болница.

 • 2. Анализ за безопасността на движението.Трите входа на училището не са обезопасени с пешеходни пътеки и пътни знаци.

  Районът пред южния вход и след него се използва за нерегламентиран паркинг от гражданите на града.

  Често има коли, паркирали доста навътре в района на училището, извън имащите право на това.

 • 3. Мерки за безопасност на движението.Съвместно с общинската комисия по безопасно движение пред трите входа на училището да се поставят пешеходни пътеки и съответните пътни знаци.

  Пред южния вход да се постави голяма табела със забрана за паркиране пред входа и забрана за влизане на автомобили в района на училището, които не са регламентирани. След табелата да се поставят допълнителни преградни средства срещу паркиране вътре в училището, като колчета, гуми, бетонни блокчета.

  За влизащите в района на училището автомобили, да се постави допълнителна табела за правото на влизане и знак с допустимата скорост на движение.

  Да се забрани на автомобили да се движат и паркират пред централната сграда на училището.

  Да се проведе с учениците обучаващ курс по безопасност на движението в района на училището и извън него.