Автотранспортна техника

С какво ме привлича тази специалност?

Актуалността,  търсенето и прилагането на специалността, осигуряващи добро заплащане.

            Обучаващите се в тази специалност получават:

  • Свидетелство за професионална квалификацияIII степен;
  • Работа в непрекъснато развиваща се област, автомобилостроенето;
  • Реализация, както у нас, така и в чужбина;
  • Обучение от висококвалифицирани специалисти в модерно оборудвани кабинети, работилници и лаборатории;
  • Добра подготовка от партньорите на училището в сервизите на BMW, Peugeot и Citroen.

Безплатното обучение в курс за водач на МПС – категория В

Какви нови способности ще придобия?

  • Компютърна диагностика на двигатели с вътрешно горене и на дизелови автомобили;
  • Владеене на английски език;
  • Придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване;
  • Ремонт и експлоатация на транспортна техника;
  • Реализация в автомобилната индустрия.

Професионална реализация

            Добрата подготовка ми гарантира реализация на пазара на труда, започване на работа по специалността в модерен сервиз с най-съвременна апаратура, веднага след като завърша. 

Възможност за собствен бизнес!