Стратегия
Училищни документи

Училищни документи (12)

Петък, 09 Октомври 2020 19:29

Документи за стипендии

Написана от

Критерии за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии 

    1) Приложение 1 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за постигнати образователни резултати;

    2) Приложение 2 -

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането; 

    3) Приложение 3

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

    4) Приложение 4 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици без родители;

    5) Приложение 5 - 

стипендия по чл. 4, ал. 2 от Постановление № 328 от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици с един родител;

    6) Приложение 6 - 

стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Постановление № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование – за ученици, които са приети за обучение в VIII клас в специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

Сряда, 07 Октомври 2020 18:18

Училищни учебни планове

Написана от

Училищни учебни планове

VIII клас

1. УУП - специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

2. УУП - специалност Автотранспортна техника

3. УУП - специалност Екскурзоводско обслужване

IX клас

4. УУП - специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

5. УУП - специалност Автотранспортна техника

6. УУП - специалност Екскурзоводско обслужване

 

X клас

7. УУП - специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

8. УУП - специалност Автотранспортна техника

9. УУП - специалност Екскурзоводско обслужване

 

XI клас

10. УУП - специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

11. УУП - специалност Автотранспортна техника

12. УУП - специалност Екскурзоводско обслужване

 

XII клас

13. УУП - специалност Електрообзавеждане на транспортна техника

14. УУП - специалност Автотранспортна техника

          Самостоятелна форма на обучение

 

1. УУП - специалност Електрообзавеждане на производството

2. УУП - специалност Металорежещи машини

EPALE

Прием