Стратегия

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

18.01.2021 г. – 22.01.20201 г.

 

Дата/ден Мероприятие

18.01.2021 г.

Понеделник

Учебен ден по график

1.Изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение – по график.

2.Посещение в онлайн час по Ел.обзавеждане на автомобила в XI a клас, 6 ч.

19.01.2021 г.

Вторник

Учебен ден по график

Посещение в онлайн час по Техническа механика и МЕ в IX б клас, 4ч.

20.01.2021 г.

Сряда

Учебен ден по график

Посещение в онлайн час по УП по туристическа анимация XI б клас, 4 ч.

21.01.2021 г.

Четвъртък

Учебен ден по график

Посещение в онлайн час по Химия и ООС в VIII б клас, 3 ч.

22.01.2021 г.

Петък

Учебен ден по график

Посещение в онлайн час по ФВС в XI а клас, 3 ч


Учителите присъединяват директор и ЗДУПД към съответния екип в срок до 24 часа преди провеждане на занятието.

Прочетена 10856 пъти

EPALE

Прием