Стратегия
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

 

 

            РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2020/2021г.

            Сесия Януари 2021 година

                       

            VIII клас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 2  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 2,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 2,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 2  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 2  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 2,4  
 
8 Предприемачество

27.01.

2021г

14.30 2  
 
9 Гостоприемство в туристическата индустрия

28.01.

2021г

14.30 2  
 
10 РПП-Бизнес комуникации

29.01.

2021г

14.30 2  
 

         

IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 3  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 3,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 3,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 3  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 3  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 3,4  
 
8 ЗБУТ

27.01.

2021г

14.30 3  
 
9 Материалознание

28.01.

2021г

14.30 3  
 
10 Техническа механика

29.01.

2021г

14.30 3  
 

 

IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 3  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 3,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 3,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 3  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 3  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 3,4  
 
8 ЗБУТ

27.01.

2021г

14.30 3  
 
9 Електротехника

28.01.

2021г

14.30 3  
 
10 РПП- Електротехника

29.01.

2021г

14.30 3  
 
11 УП-Обработка на материалите

15.01.

2021г

14.30

уч.

раб

 
 

IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 3  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 3,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 3,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 3  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 3  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 3,4  
 
8 ЗБУТ

27.01.

2021г

14.30 3  
 
9 Гостоприемство в туристическата индустрия

28.01.

2021г

14.30 3  
 
10 Организация и функциониране на хотела

29.01.

2021г

14.30 3  
 
11 РПП-УП-по професията

15.01.

2021г

14.30

уч.

раб

 
 

                

Х клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 5  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 5,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 5,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 5  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 5  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 5,4  
 
8 Икономика

27.01.

2021г

14.30 5  
 
9 Електротехника

28.01.

2021г

14.30 5  
 

 

Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 5  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 5,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 5,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 5  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 5  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 5,4  
 
8 Икономика

27.01.

2021г

14.30 5  
 
9 Техническо чертане

28.01.

2021г

14.30 1  
 

         

          Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 5  
 
2 Английски език – чужд език

19.01.

2021г

14.30 5,4  
 
3 Информационни технологии

20.01.

2021г

14.30 5,9  
 
4 География и икономика

21.01.

2021г

14.30 5  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 5  
 
7 Изобразително изкуство

26.01.

2021г

14.30 5,4  
 
8 Икономика

27.01.

2021г

14.30 5  
 
9 Гостоприемство в туристическата индустрия

28.01.

2021г

14.30 5  
 
10 Организация и функциониране на хотела

29.01.

2021г

14.30 5  
 

          

            ХI клас, спец.  “Автотранспортна техника“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 ЗИП-Експлоатация на Автотранспортна техника

20.01.

2021г

14.30 6  
 

 

ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 6  
 
2 Чужд език по професията - АЕ

19.01.

2021г

14.30 6  
 
3 Устройство на автомобила

20.01.

2021г

14.30 6  
 
4 Гражданско образование

21.01.

2021г

14.30 6  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Безопасност на движението по пътищата

25.01.

2021г

14.30 6  
 
7 Електрообзавеждане на автомобила

26.01.

2021г

14.30 6  
 
8 УП- Електромонтажна

27.01.

2021г

14.30 УР  
 
9

Електроника

28.01.

2021г

14.30 6  
 

         

           ХI клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 6  
 
2 Чужд език по професията - АЕ

19.01.

2021г

14.30 6  
 
3 Туристическа анимация

20.01.

2021г

14.30 6  
 
4 Гражданско образование

21.01.

2021г

14.30 6  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Уч. практика - Туристическа анимация

25.01.

2021г

14.30 4  
 
7 Уч. практика – Екскур-зоводско обслужване

26.01.

2021г

14.30 1  
 
8 Транспорт и туристи-ческа агентска дейност

27.01.

2021г

14.30 6  
 
9 Гостоприемство в турис-тическата индустрия

28.01.

2021г

14.30 6  
 

           

ХI клас, спец.  “Металорежещи машини“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 6  
 
2 ЗИП - Технология на машиностроенето

19.01.

2021г

14.30 6  
 
3 ЗИП-УП-Стругарство

20.01.

2021г

14.30 УР  
 
4 УП- Заваряване

21.01.

2021г

14.30 УР  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Философия

25.01.

2021г

14.30 6  
 
7 Металорежещи машини и инструменти

26.01.

2021г

14.30 6  
 
8 ЗБУТ

27.01.

2021г

14.30 6  
 
9 Електротехника и електроника

28.01.

2021г

14.30 6  
 

 

                  ХII клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 8  
 
2 Чужд език по професията - АЕ

19.01.

2021г

14.30 8  
 
3 Устройство на автомобила

20.01.

2021г

14.30 8  
 
4 Експлоатация на автомобила

21.01.

2021г

14.30 8  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Свят и личност

25.01.

2021г

14.30 8  
 
7 Електрообзавеждане на автомобила

26.01.

2021г

14.30 8  
 
8 УП- Диагностика

27.01.

2021г

14.30 УР  
 
9 Проектиране на електрическите системи вавтомобила

28.01.

2021г

14.30 4  
 

ХII клас, спец.  “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 8  
 
2 Управление на електрозадвижването

19.01.

2021г

14.30 8  
 
3 Монтаж и експлоатация

20.01.

2021г

14.30 8  
 
4 Електроснабдяване

21.01.

2021г

14.30 8  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Свят и личност

25.01.

2021г

14.30 8  
 
7 ЗИП- Електрообзавеждане на производството

26.01.

2021г

14.30 8  
 
8 УП- Лабораторна по специалността

27.01.

2021г

14.30 УР  
 
9 Проектиране

28.01.

2021г

14.30 4  
 

ХII клас, спец.  “Металорежещи машини“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.  
1 Български език и литература

18.01.

2021г

14.30 8  
 
2 ЗИП - Технология на машиностроенето

19.01.

2021г

14.30 8  
 
3 Приложни програмни продукти

20.01.

2021г

14.30 9  
 
4 ЗИП- География и икономика

21.01.

2021г

14.30 8  
 
5 Физическо възпитание и спорт

22.01.

2021г

14.30 Физк.салон  
 
6 Свят и личност

25.01.

2021г

14.30 8  
 
7 ЗИП-Металорежещи машини и инструменти

26.01.

2021г

14.30 8  
 

         

Прочетена 21711 пъти Последно променена в Понеделник, 11 Януари 2021 19:24

EPALE

Прием