Правилник на ПГ
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

2019-2020 учебна година

     Самостоятелна форма на обучение:

І.Условия и ред за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ДЕКЕМВРИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиучилищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год., както следва:

    

1. спец.,,Екскурзоводско обслужване“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019г.

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

2. спец.,,Екскурзоводско обслужване“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Нача

ло на изпита

Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

3. спец.,,Електрообзавеждане на транспортна техника“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Нача

ло на изпита

Каб.

1

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

4. спец.,,Екскурзоводско обслужване“, X клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало   на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
4 РПП- Отчетност и работа с документи IХ председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

17,30ч. 11
член Светлана Димитрова
5 Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

6

Музика IХ председател Ваня Узунова

06.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова
7 УП- Организация и функциониране на хотела IХ председател Люба Алексиева

06.12.

2019

16.30ч. 8
член Лиляна Серкьова

8

Английски език IХ председател Севдалина Чалъкова

09.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

9

Изобразително изкуство IХ председател Румен Читов

10.12.

2019

14.30ч. 11,8
член  

10

Философия IХ председател Стамен Стаменов

11.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

11

Здравословни и безопасни условия на труд IХ председател инж.Нонка Рабаджийска

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
12 Гостоприемство в туристическата индустрия IХ председател Лиляна Серкьова

13.12.

2019

13.30ч. 11
член Люба Алексиева
13 Отчетност и работа с документи IХ председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
14 Организация и функциониране на хотела IХ председател Лиляна Серкьова

17.12.

2019

14.30ч. 11.
член Люба Алексиева
15 Безопасност и долекарска помощ IХ председател инж.Нела Паул

18.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Нонка Рабаджийска

5. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, X клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало   на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
4 Информационни технологии VIII председател инж.Й.Загорчева

04.12.

   2019

17.30 11,9
член инж.Нела Паул
5 Материалознание IХ председател инж.Нела Паул

05.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нонка Рабаджийска

6

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул

7

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.30 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

8

Английски език IХ председател Севдалина Чалъкова

09.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева
9 Техническа механика IХ председател инж.Мария Вълкова

10.12.

2019

14.30ч. 11.
член инж.Димитрина Стоянова

10

Философия IХ председател Стамен Стаменов

11.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

11

Здравословни и безопасни условия на труд IХ председател инж.Нонка Рабаджийска

12.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

12

РПП - Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

13.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
                 

6. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

3

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.60 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

4

Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
5 Електроенергетика IХ председател инж.Нела Паул

10.12.

   2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
6 Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30ч. 6
член инж.Нела Паул

7

УП-Електромонтажна Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул

8

Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Мария Вълкова

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30 ч. 11,8
член Мария Николова

10

Ел.инсталации Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
11 Техническа механика Х председател инж.Мария Вълкова

17.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова
                       

 

7. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул

3

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.30ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

4

Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
5 Електроенергетика IХ председател инж.Нела Паул

10.12.

   2019

14.30 11
член инж.Мария Вълкова
6 Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

7

УП-Електромонтажна Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул
8 Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

10

Ел.инсталации Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
11 Техническа механика Х председател инж.Мария Вълкова

17.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова
12 Икономика

X

председател инж.Нела Паул

18.12.

   2019

14.30ч 11
член инж. М. Вълкова
                         

8. спец.,, Електрообзавеждане на производството“, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
3 Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

   2019

14.30ч 11
член инж.Мария Вълкова

4

Техническа механика IХ председател инж.Мария Вълкова

10.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова

5

Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30ч. 6
член инж.Нела Паул

6

УП- Лабораторна ел. измервания Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул

7

Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
8 УП-Обработка на материали Х председател инж.Димитрина Стоянова

12.12.

2019

16.30 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова
10 Електроенергетика Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30 ч. 11
член инж.Мария Вълкова
                 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

  1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

  1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
  2. Изпитите по   Информатика, Информационни технологии,Музика и   Изобразително

изкуство се провеждат в две части– писмена и практическа.

  1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

6. Продължителността на изпитите е:

за XI – XII клас

а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII- Xклас

а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена устна част.

в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

     IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

   1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

     2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

     3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите , които имат такава.

5. Членовене на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

- За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

- За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

- Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.


 

Прочетена 5877 пъти Последно променена в Сряда, 27 Ноември 2019 14:13

EPALE

Прием