План за развитие на ПГ
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 377

Документи

Документи (3)

Петък, 16 Октомври 2015 00:00

Валидиране по професии

Написана от
Оценете
(0 гласа)

С П И С Ъ К

на Професиите/Специалностите, по които могат

да се валидират професионални знания, умения и компетентности,

придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” гр.Карлово

 

Наименование на професията

Наименование на специалността

1

521100 СТРУГАР

5211001 СТРУГАРСТВО

2

521110 ШЛОСЕР

5211101 ШЛОСЕРСТВО

3

521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР

5210301 МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

4

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

5220103 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

5220106 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

6

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

7

346010 ОФИС-МЕНИДЖЪР

3460101 БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ

8

542110 ШИВАЧ

5421101 ШИВАЧЕСТВО

9

542090 РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

5420901 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

10

542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

5420501 ПРОИЗВОСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

11

525010 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

5250101 АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СТИПЕНДИИ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Заповед за получаване на СТИПЕНДИИ

Критерии за допускане до класиране на учениците за различни видове стипендии

           Приложение № 1

           Приложение № 2

           Приложение № 3

           Приложение № 4

           Приложение № 5

                Приложение № 6

 

           Служебна бележка за участие в ИИД

          

 Пълният комплект документи се събират от Класните ръководители и се предават в счетоводството на училището.

 

Срок за подаване на документите – до 31.10.2020 г. включително.

Неделя, 29 Декември 2013 00:00 Написана от
Оценете
(0 гласа)

Ремонт на покрив на ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" - Карлово 

Линк

 

Нов профил на купувача:

https://sop.bg/tmt-karlovo-1264/

 

ВХОД в администраторския панел на системата:

https://sop.bg/admin/

Ръководство за работа с www.SOP.bg:

http://ebook.sop.bg/

 

Модул “Подобряване на училищната среда” по Национална програма “Модернизация на материалната база на училище” за 2014 година


       ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ на ПГ„Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – град Карлово по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” и Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”.

 

       Публична покана от 21.11.2014г. 

      Публична покана

      приложение 2

      приложение 3

      приложение 4

         Вътрешни правила

      Протоколи и комисии

      Протокол 2

Отговори на поставени въпроси към процедури, провеждани по реда на ЗОП

 

EPALE

Прием