План за развитие на ПГ

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

27.06. – 01.07.2022 г.

 

Дата/ден

Мероприятие

27.06.2022г.

Понеделник

Учебен ден по график.

Приемане на заявления за явяване на ДЗИ и ЗДИППК до 08.07.2022 г.

28.06.2022г.

Вторник

Краен срок за оформяне на срочни и годишни оценки.

29.06.2022г.

Сряда

Учебен ден по график.

30.06.2022г.

Четвъртък

Учебен ден по график.

 1. ПС от 14,30 часа със следния дневен ред:
 2. Отчет на взетите решения от предходен съвет.
 3. Приемане на Комисия за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти за 2021/2022г.
 4. Анализ на сесия май-юни 2021/2022г. – ДЗИ – БЕЛ. Отговорници: Стоянка Войняговска и Мариана Трифонова.
 5. Анализ на ДЗИППК за сесия май-юни 2021/2022г. – ДЗИ – БЕЛ. Отговорник: инж. Николай Колев.
 6. Приемане на доклади на класните ръководители за приключване на учебната 2021/2022г.
 7. Отчитане на дейностите на постоянните комисии на методичните направления.
 8. Разглеждане на доклади на учители и заявления на ученици.
 9. Обобщаване докладите от класните ръководители:

VIII клас - Константина Анастасова

IX клас – Минко Даскалов

X клас – инж. Красимир Стоянов

XI клас – инж. Мария Вълкова

XII клас – Севда Чалъкова

в срок до 01.07.2022 година.

 1. Обобщаване на докладите от инж. Йорданка Загорчева в срок до 05.07.2022 г.
 2. Вътрешно-квалификационна дейност на тема: „Езикът на дигиталното поколение“: Как да достигнем учениците чрез игровизация ( на обучението.

01.07.2022г.

Петък

Започване на поправителна сесия.
Прочетена 22268 пъти

EPALE

Прием