План за развитие на ПГ
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от 
Оценете
(1 глас)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ - дневна форма на обучение

 

Поправителната сесия АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2022 година

 

 

 1. 1.Александър Асенов Ангелов- VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа Механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Нонка Рабаджийска
2 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
 1. 2.Ангел Анков Котков - VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа Механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Нонка Рабаджийска
 1. 3.Асен Георгиев Ташев- VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Н. Рабаджийска
2 РПП- Материалознание и технология на материалите Председател инж.Мария Вълкова

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Анюта Лишева
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова

4

РПП-Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

8:12:00 12
Член инж. Анюта Лишева
 1. 4. Даниел Руменов Тодоров- VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП - Учебна практика по професията Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж.Мария Вълкова
2 Техническа механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Н. Рабаджийска
2 РПП- Материалознание и технология на материалите Председател инж.Мария Вълкова

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Анюта Лишева
3 РПП-Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

8:12:00 12
Член инж. Анюта Лишева
 1. 5.Иванка Стоянова Иванова -VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП - Учебна практика по професията Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж.Мария Вълкова
2 Техническа механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Н. Рабаджийска
1 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00 11
Член Стоянка Войняговска
2 Материалознание Председател Инж. Нела Паул

1.09

2022г

8:30 11
Член инж. Н. Рабаджийска
 1. 6. Мариана Петранова Димитрова -VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП - Учебна практика по професията Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР УР
Член инж.Мария Вълкова
2 Техническа механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Н. Рабаджийска
3 Физическо възпитание и спорт Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

15:00 ФС
Член Цвятко Начев
4 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
5 Материалознание Председател инж. Нела Паул

1.09

2022г

8:30 11
Член инж. Н. Рабаджийска
6 Биология и здравно образование Председател Радка Манавска

2.09

2022г

8:30

11

Член Анета Петриева
7 Физика и астрономия Председател Радка Манавска

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член София Попова
 1. 7.Шендоан Мехмед Шато -VIIIаклас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП - Учебна практика по професията Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж.Мария Вълкова
2 Техническа механика Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00 11
Член инж. Н. Рабаджийска
3 География и икономика Председател Анета Петриева

30.08

2022г

8:30

12

Член инж. Анюта Лишева
               

8. Али Ферат Осман- VIIIбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Материалознание и технология на материалите Председател инж. Анюта Лишева

30.08.

2022

8.30

11

Член инж. Мария Вълкова

9. Анка Дончева Антонова - VIIIбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП -Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Кр. Стоянов
2 Предприемачество Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

11

Член Виктория Джевизова
3 РПП- Материалознание и технология на материалите Председател инж. Анюта Лишева

30.08.

2022

8.30 11
Член инж.Мария Вълкова
4 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
5 Техническо чертане Председател инж. Н. Рабаджийска

31.08.

2022

8.30

4

Член инж.Мария Вълкова
6 Биология и здравно образование Председател

Радка Манавска

Анета Петриева

2.09

2022г

8:30

11

Член
7 Физика и астрономия Председател Радка Манавска

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член София Попова
8 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09

2022г

8:30

11

Член Милен Дръндев
 1. 10.Габриел Мартинов Йотов- VIIIбклас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП -Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР.
Член инж. К. Стоянов
2 Предприемачество

Председател

Член

инж. Нела Паул

Виктория Джевизова

29.08

2022г

12:00

11

3 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
4 РПП-Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

8:12:00 12
Член инж.Мария Вълкова
 1. 11.Румен Емилов Асенов- VIIIбклас-спец. АТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР.
Член инж. К. Стоянов
2 Предприемачество Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

11

Член Виктория Джевизова
3 РПП-Материалознание и технология на материалите Председател инж. Анюта Лишева

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Мария Вълкова
4 РПП-Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

8:12:00 12
Член инж.Мария Вълкова
5 Биология и здравно образование Председател Радка Манавска

2.09

2022г

8:30

11

Член Анета Петриева
6 Физика и астрономия Председател Радка Манавска

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член София Попова

12. Божана Маринова Ангелова- VIIIвклас-спец. ЕО

 1. 13.Димитрина Маринова Ангелова
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

11

Член Тамара Семкова
 1. 14.Божана Атанасова Коткова-IХаклас-спец. ЕОТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
2 Учебна практика обработка на материали Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
4 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8
Член Мария Аврамова
5 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член Радка Манавска

               15. Марин Асенов Йорданов --IХаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мария Вълкова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
2 РПП- Електроенергетика и екология Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г2

112:00ч 8
Член инж. Мария Вълкова
3 География и икономика Председател Анета Петриева

30.08.

2022

8.30 12
Член инж. Анюта Лишева
4 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
5 Учебна практика обработка на материали Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова
6 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

11

Член Тамара Семкова
7 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08

2022г

12:00 11
Член инж. Нела Паул
8 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8
Член Мария Аврамова
9 РПП- Електротехнически символи и схеми Председател инж. Нела Паул

   1.09

2022г

12:00 11
Член инж. Мария Вълкова
10 Философия Председател К. Анастасова

2.09.

2022

8.30 11
Член Надежда Шопова
11 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев
12 РПП- Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

   5.09

2022г

12:00

11

Член инж. Нела Паул

                 16. Мария Мариева Колева - IХаклас-спец. ЕОТТ

  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
2 Физическо възпитание и спорт Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

15:00 ФС
Член Цвятко Начев
3 Учебна практика обработка на материалите Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова
4 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
5 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8
Член Мария Аврамова
6 РПП- Електротехнически символи и схеми Председател инж. Нела Паул

   1.09

2022г

12:00 11
Член инж. Мария Вълкова
7 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член Радка Манавска
8 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев

17. Николай Севдалинов Митев -IХаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мария Вълкова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
2 Учебна практика обработка на материали Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
4 РПП- Електротехнически символи и схеми Председател инж. Нела Паул

   1.09

2022г

12:00 11
Член инж. Мария Вълкова
5 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член Радка Манавска
6 РПП- Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

   5.09

2022г

12:00

11

Член инж. Нела Паул

               18. Румен Мариев Аврамов -IХаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мария Вълкова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
2 РПП- Електроенергетика и екология Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

8

Член инж. Мария Вълкова
3 Физическо възпитание и спорт Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

15:00 ФС
Член Цвятко Начев
4 Учебна практика обработка на материали Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова
5 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
6 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08

2022г

12:00 11
Член инж. Нела Паул
7 РПП- Електротехнически символи и схеми

Председател

Член

инж. Нела Паул

инж. Мария Вълкова

   1.09

2022г

12:00 11
8 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09

2022гг

112:003:00ч

11

Член Радка Манавска
9 РПП- Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

   5.09

2022г

12:00

11

Член инж. Нела Паул

19. Юлиян Иванов Пиронков --IХаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

УП Обработка на материалите Председател инж. Мартин Шеев

30.08.

2022

15:00 УР
Член инж. Д. Стоянова

     20. Ангел Илиев Сребров -IХбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Кр. Стоянов
2 РПП- Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Мартин Шеев

31.08

2022г

12:00 12
Член инж. Анюта Лишева
 1. 21.Ана Живкова Колева -IХбклас-спец. ЕО
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
2 РПП -Текстообработка Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Й. Загорчева
3 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
4 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
5 РПП - Бизнес етикет Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

12.00 12
Член инж. Нела Паул
6 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова
 1. 22. Георги Иванов Петров -IХбклас-спец. АТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. К. Стоянов
 1. 23.Данаил Руменов Сребров -IХбклас-спец. АТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
 1. 24.Ивелина Диянова Иванова -IХбклас-спец. АТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. К. Стоянов
2 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
4 РПП- Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Мартин Шеев

31.08.

202г

812:00:30ч 12
Член инж. Анюта Лишева
5 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова

25. Надка Смилкова Игнатова-IХбклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
2 РПП - Текстообработка Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Й. Загорчева
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
4 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова
 1. 26.Стайко Николаев Стоянов -IХбклас-спец. АТТ
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. К. Стоянов
2 РПП- Техническа механика и машинни елементи Председател инж. Мартин Шеев

131.08.

2022

12:008:30ч 12
Член инж. Анюта Лишева
 1. 27.Теменужка Маринова Маринова-IХбклас-спец. ЕО
  Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
2 РПП - Текстообработка Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Й. Загорчева
3 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
4 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
5 РПП - Бизнес етикет Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

12.00 12
Член инж. Нела Паул
6 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова
7 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев
 1. 28.Тюляй Юсейн Топач -IХбклас-спец. ЕО
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Учебна практика по професията Председател Виктория Джевизова

29.08

2022г

8:30 4
Член инж. Анюта Лишева
2 Здравословни и безопасни условия на труд Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

12:00

12

Член инж. Нела Паул
3 РПП - Текстообработка Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

8.30 11
Член инж. Й. Загорчева
4 Български език и литература Председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00

11

Член Стоянка Войняговска
5 РПП - Бизнес етикет Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

12.00 12
Член инж. Нела Паул
6 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова
7 Философия Председател К. Анастасова

2.09.

2022

8.30 11
Член Надежда Шопова
8 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев
 1. 29.Фанка Ангелова Иванова-IХбклас-спец. ЕО
  Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1. РПП - Бизнес етикет Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

12.00 12
Член инж. Нела Паул

30. Фатма Лилова Рашкова -IХбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
2 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова

              31. Фиданка Миткова Коткова-IХбклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30

12

Член Тамара Семкова
2 РПП - Бизнес етикет Председател инж. Анюта Лишева

31.08.

2022

12.00 12
Член инж. Нела Паул
3 Чужд език-Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова

             32. Веселин Димитров Георгиев --Хаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 Икономика Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

11

Член инж. Анюта Лишева
3 РПП-Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Мария Вълкова

30.08.

2022

8.30 УР
Член инж. Нела Паул
4 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

11

Член Мариана Трифонова

5

Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
6 Електротехника

Председател

Член

инж. Мария Вълкова

инж. Нела Паул

31.08.

2022

12:00

11

7 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 8,7
Член Мария Аврамова
8 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска

33.Иван Димитров Николов--Хаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Икономика Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

11

Член инж. Анюта Лишева
2 РПП-Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Мария Вълкова

30.08.

2022

8.30 УР
Член инж. Нела Паул

3

Техническо чертане Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

8.30

4

Член инж. Н.Рабаджийска
4 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул

               34. Илхан Георгиев Иванов--Хаклас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 Икономика Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

12:00

11

Член инж. Анюта Лишева
3 РПП-Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Мария Вълкова

30.08.

2022

8.30 УР
Член инж. Нела Паул

4

Техническо чертане Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

8.30

4

Член инж. Н.Рабаджийска
5 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул

35.Йосиф Асенов Янчев--Хаклас-спец. ЕОТТ

36. Йосиф Йосков Янков

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1. Учебна практика по Електрически измервания Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев

37. Арсен Митков Аладжов --Хбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП по общопрофесио-нални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 Икономика ПредседателЧлен

инж. Нела Паул

инж. Анюта Лишева

29.08

2022г

12:00

11

3 РПП- УП по общопро-фесионални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

229.08

2022г

15:00 УР
Член инж. Мартин Шеев
4 География и икономика Председател Анета Петриева

30.08.

2022

8.30

12

Член инж.Анюта Лишева
5 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

12

Член Мариана Трифонова
6 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
7 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул
8 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова

9

Чужд език- Английски език Председател Севдалина Чалъкова

1.09.

2022г.

12:00 11
Член Нина Колева
10 Биология и здравно образование Председател

Радка Манавска

Анета Петриева

2.09.

202

8:38.30

11

Член
11 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска

            

     38. Георги Недялков Лазаров--Хбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП по общопрофесио-нални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 РПП- УП по общопро-фесионални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

229.08

2022г

15:00 УР
Член инж. Мартин Шеев
3 География и икономика Председател Анета Петриева

30.08.

2022

8.30

12

Член инж.Анюта Лишева
4 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

12

Член Мариана Трифонова

5

Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
6 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул
7 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11
Член Мария Аврамова
8 Чужд език- Английски език Председател Севдалина Чалъкова

1.09.

2022г.

12:00 11
Член Нина Колева
9 Биология и здравно образование Председател

Радка Манавска

Анета Петриева

2.09.

202

8:38.30

11

Член
10 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска
11 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев

39. Николай Лъчезаров Клисуров --Хбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП-общопрофесионални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 РПП- УП по общопрофе-сионални умения Председател инж. Димитрина Стоянова

229.08

2022г

15:00 УР
Член инж. Мартин Шеев
3 География и икономика Председател Анета Петриева

30.08.

2022

8.30

12

Член инж.Анюта Лишева
4 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

11

Член Мариана Трифонова
5 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
6 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул
7 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
8 Биология и здравно образование Председател

Радка Манавска

Анета Петриева

2.09.

202г

8:30

11

Член
9 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска
10 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев

40.Смилко Тодоров Игнатов --Хбклас-спец. АТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП по общопрофесио-нални умения Председател инж.Димитрина Стоянова

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

12

Член Мариана Трифонова
3 Електротехника Председател инж. Мария Вълкова

31.08.

2022

12:00

11

Член инж. Нела Паул

41. Божана Миткова Христова --Хвклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

12

Член Мариана Трифонова
2 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
3 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
4 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска
5 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев

42. Габриела Данаилова Христова Хвклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
2 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
3 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч

11

Член Радка Манавска
4 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30

11

Член Милен Дръндев

43.Гинка Филипова Хвклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
2 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
3 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч 11
Член Радка Манавска

44.Радка Атанасова Коткова Хвклас-спец. ЕО

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП - Организация и функциониране на хотела Председател инж. Анюта Лишева

29.08

2022г

8:30 4
Член Виктория Джевизова
2 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00

12

Член Мариана Трифонова
3 Химия и опазване на околната среда Председател София Попова

31.08.

2022

8.30 11
Член Тамара Семкова
4 Чужд език- Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
5 Физика и астрономия Председател София Попова

2.09.

202

12:0013:00ч 11
Член Радка Манавска
6 История и цивилизация Председател Минко Даскалов

5.09.

2022

8.30 11
Член Милен Дръндев

45. Ангел Руменов Сребров -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по   оценяване

Дата на

изпита

Начало   на изпита Каб.
1 УП- Лабораторна- Ел.машини Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
2 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член инж. Красимир Стоянов
3 Устройство на автомобила Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

8.30

12

Член инж. Красимир Стоянов
4 РПП Диагностика и техническо обслужване на автомобила Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов

     46. Георги Христинов Ангелов -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП- Електромонтажна Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев
2 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член инж. Красимир Стоянов
3 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 11,7
Член Мария Аврамова
 1. 47.Илия Трайчев Ангелов-XIа клас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електроника Председател инж. Мария Вълкова

29.08

2022г

8:30 11
Член инж.Нела Паул
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила Председател инж. Н. Колев

29.08

2022г

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов
 1. 48.Нешо Георгиев Христов -XIа клас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП-Лабораторна-Ел. машини Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
 1. 49. Огнян Христов Ангелов -XIа клас-спец. ЕОТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо обслужване и ремонт на автомобила Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов
2 Устройство на автомобила Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

8.30 12
Член инж. Красимир Стоянов
3 Електрически инсталации Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

12:00 12
Член инж. Мария Вълкова

    

50. Павел Аспарухов Антонов -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП- Лабораторна- Ел. машини Председател инж. Мартин Шеев

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Нела Паул
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов
3 Електрически инсталации Председател инж. Нела Паул

30.08.

2022

12:00 12
Член инж. Мария Вълкова

51. Сергей Тотков Лазаров -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо обслужване и ремонт на автомобила Председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов
2 Устройство на автомобила Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

8.30 12
Член инж. Красимир Стоянов
3 РПП- Диагностика и техническо обслужване Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов

52. Стоян Митков Шашев -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП-Лабораторна- Ел.машини Председател инж. Нела Паул

29.08

2022г

8:30 УР
Член инж. Мартин Шеев

53. Тошо Трайков Ангелов -XIа клас-спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

8.30 12
Член инж. Красимир Стоянов
2 РПП- Диагностикка и техническо обслужване Председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

12:00 12
Член инж. Красимир Стоянов
 1. 54.Димитър Трайчев Димитров -XIб клас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12,7
Член Мария Аврамова
 1. 55.Исус Ангелов Мачев-XIб клас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
2 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член Красимир Стоянов
1 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12,7
Член Мария Аврамова
 1. 56.Ивайло Атанасов Маринов -XIб клас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член Красимир Стоянов
 1. 57.Иван Асенов Цачев -XIб клас-спец. АТТ
 2. 58.Георги Генчев Кацарев -XIб клас-спец. ЕО
 3. 59.Недка Йорданова Гогова -XIб клас-спец. ЕО
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12,7
Член Мария Аврамова
 1. 60.Райко Трайчев Ангелов -XIб клас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електроника Председател Нела Паул

29.08

2022г

8:30 11
Член Мария Вълкова
2 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член Красимир Стоянов
3 Учебна практика Диагностика на АТТ Председател Димитрина Стоянова

29.08

2022г

15:30 УР
Член Красими Стоянов
4 Двигатели с вътрешно горене Председател Николай Колев

30.08.

2022

8.30 12
Член Красимир Стоянов
5 Български език и литература Председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 12
Член Мариана Трифонова
6 УП- Двигатели с вътрешно горене Председател Димитрина Стоянова

30.08.

2022

15:00 УР
Член Красими Стоянов
7

Автотранспортна техника

Председател Николай Колев

31.08.

2022

8.30 11
Член Красимир Стоянов
8 Хидравлични и пневма-тични устройства в АТТ Председател Мартин Шеев

31.08.

2022

12:00 11
Член Красимир Стоянов
9 УП Обслужване и ремонт на АТТ Председател Димитрина Стоянова

31.08.

2022

15:00 УР
Член Красими Стоянов
10 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12
Член Мария Аврамова
11 Чужд език по професията – Английски език Председател Севдалина Чалъкова

1.09.

2022

12:00 11
Член Нина Колева
12 РПП Автоматизация Председател Нонка Рабаджийска

1.09.

2022

15:00 11
Член Мартин Шеев
13 Гражданско образование Председател Константина Анастасова

2.09.

2022

8.30 11
Член Надежда Шопова
14 Математика Педседател Мария Вълкова

2.09.

2022

12:00 11
Член Димитър Дойчев
15 РПП Експлоатация на АТТ Председател инж. Н. Колев

2.09.

2022

15:00 11
Член инж. К. Стоянов
16 Експлоатация на АТТ Председател Николай Колев

5.09.

2022

8.30 11
Член Красимир Стоянов
17 Мехатронни системи в АТТ Председател Николай Колев

5.09.

2022

12:00 11
Член Красимир Стоянов
 1. 61.Христо Миланов Антонов -XIб клас-спец. АТТ
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Безопасност на движението по пътищата Председател Доньо Димитров

29.08

2022г

12:00 8
Член Красимир Стоянов
2 Учебна практика Диагностика на АТТ Председател Димитрина Стоянова

29.08

2022г

15:30 УР
Член Красимир Стоянов
3 Двигатели с вътрешно горене Председател Николай Колев

30.08.

2022

8.30 12
Член Красимир Стоянов
4

Автотранспортна техника

Председател Николай Колев

31.08.

2022

8.30 11
Член Красимир Стоянов
5 Хидравлични и пневма-тични устройства в АТТ Председател Мартин Шеев

31.08.

2022

12:00 11
Член Красимир Стоянов
6 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12,7
Член Мария Аврамова
 1. 62.Анка Иванова Михайлова -XIб клас-спец. ЕО
 2. 63.Асен Дончев Антонов
 3. 64.Емрах Анков Георгиев
 4. 65.Недка Младенова Георгиева
 5. 66.Стоянка Валентинова Димитрова
 6. 67.Сузана Иванова Аврамова
Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд език – Руски език Председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 12,7
Член Мария Аврамова
2 Чужд език по професията – Английски език Председател Севдалина Чалъкова

1.09.

2022

12:00 11
Член Нина Колева

 

         

       

Прочетена 3674 пъти Последно променена в Понеделник, 22 Август 2022 18:33

EPALE

Прием