План за развитие на ПГ
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

             РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през уч. 2021/2022г.

      

Сесия  АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 2022 година

 1. 1.Ангел Миланов Антонов- IХ клас – Екскурзоводско обслужване
  Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Английски език – чужд език председател Нина Колева

1.09.

202

12:00 5,6
член Севдалина Чалъкова
2 Философия председател Константина Анастасова

2.09

2022г

8:30 5
член Надежда Шопова
3 Изобразително изкуство председател Нина Колева

2.09

2022г

12:00 5,6
член Петра Стоянова

2. Ангел Недков Маринов – IХ клас – Екскурзоводско обслужване

3. Георги Недкин Маринов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00 5
член Стоянка Войняговска
 1. 4.Асен Митков Янчев- IХ клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова

29.08

2022г

8:30 4
член инж. Анюта Лишева
2 Български език и литература председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00 5
член Стоянка Войняговска

 

 1. Анка Богданова Ангелова - IХ клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-УП-по професията председател Виктория Джевизова

29.08

2022г

8:30 4
член инж. Анюта Лишева
2 Български език и литература председател Мариана Трифонова

30.08.

2022

12:00 5
член Стоянка Войняговска
3 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

1.09.

2022

8.30 5
член Мария Аврамова
 1. Атанас Иванов Костадинов- Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 5
член Мариана Трифонова
 1. Коста Тодоров Тодоров- Х клас – Автотранспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 5
член Мариана Трифонова

 

 1. Методи Славков Котков- Х клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1 УП-Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

29.08

2022г

8:30 4
член инж. Анюта Лишева

2

Отчетност и работа с документи председател инж. Анюта Лишева

30.08.

  202

8:30 5
член инж.Нела Паул
3 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

202

12:00 5
член Мариана Трифонова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

2.09

2022г

8:30 5
член Анета Петриева

 

 1. Надежда Атанасова Цачева- Х клас – Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1. УП-Организация и функ-циониране на хотела председател Виктория Джевизова

29.08

2022г

8:30 4
член инж. Анюта Лишева
2 Музика председател Константина Анастасова

30.08.

2022

8:30 5,6
член Мария Аврамова
3 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 5
член Мариана Трифонова
4 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

31.08.

2022

8.30 5
член Тамара Семкова
5

Математика

председател Димитър Дойчев

2.09

2022гг

8:30 5
член инж. Мария Вълкова
6 Физика и астрономия председател София Попова

2.09

2022гг

112:003:00ч 5
член Радка Манавска
                 

 

 1. Мария Христова Ялъмова-ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

29.08

  2022г

8.30 5
член инж.Красимир Стоянов
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

12:00 5
член инж.Красимир Стоянов
3 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 5
член Мариана Трифонова

 

 1. Галина Георгиева Стайкова ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника
 2. Радка Васкова Костова
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало  на изпита Каб.
1 РПП-Диагностика и техническо обслужване на автомобила председател инж. Николай Колев

29.08

  2022г

8.30 5
член инж.Красимир Стоянов
2 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

29.08

2022г

12:00 5
член инж.Красимир Стоянов
 1. Диан Чонов Лазаров-ХI клас, спец.  “Автотранспортна техника“
Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

Дата на

изпита

Начало

на изпита

Каб.
1 РПП-ЕАТТ председател инж. Николай Колев

29.08

202

8.30 5
член инж.Красимир Стоянов
2 ДВГ председател инж. Николай Колев

30.08.

2022

8.30 5
член инж.Красимир Стоянов
3 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

30.08.

2022

12:00 5
член Мариана Трифонова
4 ЕАТТ председател инж. Николай Колев 1.09. 8.30 5
член инж.Красимир Стоянов
5 Мехатронни системи в АТТ председател инж. Николай Колев 1.09. 12:00 5
член инж.Красимир Стоянов
 1. Иван Миланов Анто
  1. Иван Миланов Антонов
  Учебен предмет Училищна комисия  по  оценяване

  Дата на

  изпита

  Начало

  на изпита

  Каб.
  1 РПП-ЕАТТ председател инж. Николай Колев

  29.08

  202

  8.30 5
  член инж.Красимир Стоянов
  2 Безопасност и движение по пътищата председател Доньо Димитров

  29.08

  2022г

  12:00 5
  член инж.Красимир Стоянов
  3 ДВГ председател инж. Николай Колев

  30.08.

  2022

  8.30 5
  член инж.Красимир Стоянов
  4 Български език и литература председател Стоянка Войняговска

  30.08.

  2022

  12:00 5
  член Мариана Трифонова
  5 УП- Двигатели с вътрешно горене председател инж.Димитрина Стоянова

  30.08.

  2022

  15:00 УР
  член инж.Красимир Стоянов
  6 Автотранспортна техника председател инж. Николай Колев

  31.08.

    202

  8.30 5
  член инж.Красимир Стоянов
  7 УП-Обслужване и ремонт на АТТ председател инж.Димитрина Стоянова

  31.08.

  202

  15:00 УР
  член инж.Красимир Стоянов
  8 ЕАТТ председател инж. Николай Колев

  1.09.

  202

  8.30 5
  член инж.Красимир Стоянов
  9 Мехатронни системи в АТТ председател инж. Николай Колев

  1.09.

  202

  12:00 5
  член инж.Красимир Стоянов

   

Прочетена 33843 пъти Последно променена в Понеделник, 22 Август 2022 18:12

EPALE

Прием