Валидиране
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

 

             РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение през уч. 2020/2021г.

           

Сесия СЕПТЕМВРИ  2021 година

1.Анка Богданова Ангелова - VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

2.Ангел Миланов Антонов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 География и икономика председател Лиляна Серкьова

09.09.

2021

11.30 6
член Анета Петриева

        

                3. Асен Митков Янчев

            4. Георги Недкин Маринов

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Философия председател Константина Анастасова

08.09.

2021

11.30 6
член Надежда Шопова

5. Синан Бахри Чалъмов, Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

08.09.

2021г

8.00 6,4
член Мария Аврамова
2 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

08.09.

2021

11.30 6
член Тамара Семкова
3

Математика

председател инж. Анюта Лишева

09.09.

2021

8.00 6
член инж. Мария Вълкова
4 География и икономика председател Лиляна Серкьова

09.09.

2021

11.30 6
член Анета Петриева
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

10.09.

2021

8.00 6
член Анета Петриева
6 Физика и астрономия председател София Попова

10.09.

2021

11.30 6
член Тамара Семкова
7 Музика председател Константина Анастасова

13.09.

2021г

8.00 6,4
член Мария Аврамова
8 УП-Организация и ФХ председател Виктория Джевизова

13.09.

2021

11.30 4
член Лиляна Серкьова
9 РПП- УП по професията председател Виктория Джевизова

13.09.

2021

14.30 4
член Лиляна Серкьова

6. Фаит Мехмед Абди -Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

08.09.

2021г

8.00 6,4
член Мария Аврамова
2 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

08.09.

2021

11.30 6
член Тамара Семкова
3

Математика

председател инж. Анюта Лишева

09.09.

2021

8.00 6
член инж. Мария Вълкова
4 География и икономика председател Лиляна Серкьова

09.09.

2021

11.30 6
член Анета Петриева
5 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

10.09.

2021

8.00 6
член Анета Петриева
6 Физика и астрономия председател София Попова

10.09.

2021

11.30 6
член Тамара Семкова
7 Музика председател Константина Анастасова

13.09.

2021г

8.00 6,4
член Мария Аврамова
8 УП-електрически измервания председател инж. Мария Вълкова

13.09.

2021

11.30 УР
член инж. Нела Паул
9 РПП- УП по професията председател инж. Мария Вълкова

13.09.

2021г

14.30 УР
член инж. Нела Паул

7. Галина Георгиева Георгиева - ХIклас, спец. ЕОТТ

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Гражданско образование председател Константина Анастасова

08.09.

2021

11.30 6
член Надежда Шопова
2 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов
3 РПП-Диагностика и техническо обслуж-ване на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

8.00 6
член инж.Красимир Стоянов
4 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов
5 УП-Лаб.ел.машини председател инж. Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж. Нела Паул
6 УП по специалността председател инж. Красимир Стоянов

13.09.

2021

11.30 УР
член инж.Димитрина Стоянова
                 

8. Радка Василева Костова

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

08.09.

2021г

8.00 6,4
член Мария Аврамова
2 Електрически машини и апарати председател инж. Мария Вълкова

08.09.

2021г

11.30 6
член инж. Нела Паул
3

Математика

председател инж. Анюта Лишева

09.09.

2021

8.00 6
член инж. Мария Вълкова
4 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов
5 РПП-Диагностика и техническо обслуж-ване на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

8.00 6
член инж.Красимир Стоянов
6 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов
8 УП-Лаб.електрически машини председател инж. Мария Вълкова

13.09.

2021

8.00 УР
член инж. Нела Паул
9 УП по специалността председател инж. Красимир Стоянов

13.09.

2021

11.30 УР
член инж.Димитрина Стоянова
               

           9. Христо Димитров Георгиев

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Устройство на автомобила председател инж.Николай Колев

09.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов
2 РПП-Диагностика и техническо обслуж-ване на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

8.00 6
член инж.Красимир Стоянов
3 Техническо обслужване и ремонт на автомобила председател инж. Николай Колев

10.09.

2021

11.30 6
член инж.Красимир Стоянов


               

IV. Комисия за организиране на изпита:


На 08.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 6

1. Анюта Лишева

2. Виктория Джевизова

На 08.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 6

1.Димитрина Стоянова

2.Красимир Стоянов


На 09.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 6

1. Константина Анастасова

2. Нела Паул

На 09.09..2021 г. – 11.30часа,каб. 6

1. Нина Колева

2. Минко Даскалов


На 10.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 6

1. Лиляна Серкьова

2. Стоянка Войняговска

На 10.09.2021 г. – 11.30часа,каб. 6

1. Йорданка Загорчева

2. Севдалина Чалъкова


На 13.09.2021 г. – 8.00часа,каб. 6

1. Димитрина Стоянова

2. Красимир Стоянов

 

Прочетена 26882 пъти Последно променена в Вторник, 24 Август 2021 06:16

EPALE

Прием