Подаване на документи и срокове за записване
×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 377

Прием

Прием (9)

Сряда, 20 Април 2022 08:48

Срокове за подаване на документи

Написана от

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  26-27 май 2022 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2022 г.
3        НВО по Български език и литература 14 юни 2022 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2022 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО 17-26 юни 2022 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2022 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 - 07 юли 2022 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13 - 15 юли 2022 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21 - 22 юли 2022 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 202г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г.
17         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 03 август 2022 г.
18         Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г.
19         Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември

2022 г. вкл.

Сряда, 10 Май 2017 12:22

Екскурзоводско обслужване

Написана от

Специалност

"Екскурзоводско обслужване"

Професия „Екскурзовод”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

 

Ако желаете да работите в областта на туризма, да печелите нови приятели от страната и чужбина, професията „ЕКСКУРЗОВОД” е най-подходяща за Вас.

Обучението по екскурзоводство Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения и да получите Свидетелство за професионална квалификация по професия "ЕКСКУРЗОВОД". Насочвайки се към тази специалност, вие ще можете и ще знаете как да приемате, регистрирате, настанявате индивидуални и организирани туристически групи, да прилагате национални и международни системи за категоризация, да работите с информационно-резервационни системи.

       Придобитата квалификация Ви дава възможност за реализация в:

  • туристически агенции;
  • етнографски и развлекателни комплекси.
  • хотели и туристически обекти;
  • музеи и национални забележителности;

        Специалността Ви отваря врати за работа по целия свят като екскурзоводи на свободна практика.

    След завършване на обучението си, Вие ще можете:

- Да организирате, провеждате и извършвате екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина

- Да поднасяте атрактивно на туристите географско-историческа, културно-познавателна, етнографска и друга информация

- Да осъществявате ефективни комуникации и делово общуване при обслужването на туристически групи

- Да осъществявате ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение

- Да селекционирате, ръководите и подпомагате провеждането на развлекателни туристически мероприятия

- Да осигурявате безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване и др.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

    Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

Ще получите Диплома и Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводско обслужване". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията.

СПЕЦИАЛНОСТ
„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 ГОДИНИ

Професионална квалификация III-та степен

       За тези, които харесват автомобилите от ново поколение!

 

Защо да избера тази специалност?

-   Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите.
-   Липсват кадри на пазара на труда и това е моята гаранция за намиране на работа веднага след като завърша.
-   Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили и аз ще мога да работя в модерен завод/сервиз и с най-съвременна апаратура.
-   Заплащането на услугите по електронните системи е отлично и това е от значение за мен.
-   Ще имам възможност да проведа стажа си в специализиран сервиз на BMW, Peugeot, Citroen и др.
-   Ще се обучавам безплатно в курс за водач на МПС категория В и М.

 Каква реализация ме очаква?

-    Като специалист по ремонта и поддръжката на автотранспортните средства и електрообзавеждането в тях, както и като специалист по електротехника.
-    Като проектант и консултант за конструирането на електронни системи в автомобилите и електромобилите.
-    Като специалист по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите и възможност за самостоятелен бизнес . 
     Мога  да  продължа  образованието  си  във висше  учебно  заведение.

     Възможност за самостоятелен бизнес.

Петък, 23 Май 2014 07:00 Написана от

СПЕЦИАЛНОСТ
„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

Професионална квалификация III-та степен

       За тези, които харесват автомобилите от ново поколение!

 Защо да избера тази специалност?

-   Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите.
-   Липсват кадри на пазара на труда и това е моята гаранция за намиране на работа веднага след като завърша.
-   Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили и аз ще мога да работя в модерен завод/сервиз и с най-съвременна апаратура.
-   Заплащането на услугите по електронните системи е отлично и това е от значение за мен.
-   Ще имам възможност да проведа стажа си в специализиран сервиз на BMW, Peugeot, Citroen и др.
-   Ще се обучавам безплатно в курс за водач на МПС категория В.

         

         Каква реализация ме очаква?

-    Като специалист по ремонта и поддръжката на автотранспортните средства и електрообзавеждането в тях, както и като специалист по електротехника.
-    Като проектант и консултант за конструирането на електронни системи в автомобилите и електромобилите.
-    Като специалист по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите и възможност за самостоятелен бизнес .
     Мога  да  продължа  образованието  си  във висше  учебно  заведение.

     Възможност за самостоятелен бизнес.

BMW X6СПЕЦИАЛНОСТ: 
„АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

ПРОФЕСИЯ:
"Техник на транспортна техника"

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : 4 ГОДИНИ

 Професионална квалификация III-та степен
 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ?

      Защото тя се наложи през годините като осигуряваща добро заплащане и е предпочитана сред учениците.
      Избирайки тази специалност ще работя в една непрекъсното развиваща се област – Автомобилостроенето и ще мога да прилагам знанията и уменията си, както у нас така и в чужбина.

      Избирайки Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”, аз ще бъда обучаван от високо-квалифицирани специалисти в модерно оборудвани кабинети, работилници и лаборатории.
      За добрата ми подготовка ще се погрижат и партньорите от сервизите на BMW, Peugeot и Citroen.

      Ще получа БЕЗПЛАТЕН курс за водач на МПС категория В и М.

    Ще науча устройството и действието на различните марки и модели автомобили и двигателите им. Ще мога да извършвам диагностиката им със съвременна електронна техника и апаратура.
      Ще осигурявам тяхната експлоатация, ремонт и поддържане.
      Ще зная как се изчисляват и проектират двигатели с вътрешно горене.


Реализация:

Във всички сфери на автомобилостроенето и поддръжката на транспортните средства.
Възможност за собствен бизнес.

Петък, 27 Декември 2013 00:00

Прием след 7-ми клас

Написана от

 СПЕЦИАЛНОСТ 1 - 522 0106
„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

 Професионална квалификация III-та степен

 

СПЕЦИАЛНОСТ 2 - 8120302
„ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

 Професионална квалификация III-та степен

 

СПЕЦИАЛНОСТ 3 - 525 0101
„АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА”

  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ

 Професионална квалификация III-та степен

 

Петък, 27 Декември 2013 00:00

Професии и специалности

Написана от

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО  КОИТО 

ЩЕ  СЕ  ОБУЧАВАТ  УЧЕНИЦИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2022/2023  ГОДИНА

 

          ДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ - след завършено основно образование


          1. Електрообзавеждане на транспортна техника 

ПРОФЕСИЯ 522 010 Електротехникспециалност 522 0106 "Електрообзавеждане на транспортна техника"

 

          2. Автотранспортна техника  

ПРОФЕСИЯ 525 010 Техник по транспортна техникаспециалност 525 0101  "Автотранспортна техника"

   

          3. Екскурзоводско обслужване

ПРОФЕСИЯ  812030 Екскурзовод, специалност 8120302 "Екскурзоводско обслужване"

        

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  26-27 май 2022 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2022 г.
3        НВО по Български език и литература 14 юни 2022 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2022 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО 17-26 юни 2022 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2022 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 - 07 юли 2022 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13 - 15 юли 2022 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21 - 22 юли 2022 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 2022 г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г.
17         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 03 август 2022 г.
18         Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г.
19         Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември

2022 г. вкл.

Петък, 27 Декември 2013 00:00

Прием

Написана от

ДОКУМЕНТИ  ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ

Прием след VII клас

- Удостоверение за завършен седми клас (оригинал и ксерокопие);

- Карта за предварителен медицински преглед (оригинал и ксерокопие);

- Заявление по образец.

 1. Подаване на заявление за полагане на изпити:

 в училището – център

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”, град Карлово

от 07 до 13.05.2015г.

 2. Подаване на документи за първо класиране:

в училището, в което сте приети

от 16 до 19.06.2015г.

ПОДАВАНЕ   НА   ДОКУМЕНТИ  В  УЧИЛИЩЕТО

за  първи кръг от 02 до 06 юли 2015г.

EPALE

Прием