Спорт
Спорт

Спорт (6)

Петък, 25 Ноември 2016 08:54

На 25.11.2016 година в училище се проведе Есенен спортен празник по следната план-програма:

Мероприятие Час Място Отговорник
1. Откриване на спортния празник    08.30 ч Двора на училището

Учител по ФВС

ЗДУПД

2. Теглене на въже -

    отбор 8 момчета

09.00 ч

Двора на училището

Учител по ФВС

инж.Стоянов – съдия

3. Канадска борба

09.30 ч

Физ.салон

Учител по ФВС
4. Набиране на висилка 10.00 ч Физ.салон Учител по ФВС
5. Скок от място. 10.00 ч Физ.салон инж.М.Вълкова

6. Футбол – ІХ - Х клас

                    ХІ- ХІІ клас

10.30 ч Сп.площадка

Учител по ФВС

инж.Н.Колев -съдия

7. Тенис на маса - индивидуално 10.30 ч Физ.салон Инж.Н.Паул
8. Волейбол – ХІ -ХІІ клас 11.30 ч Физ.салон Учител по ФВС
9. Медицинско осигуряване на празника     медицинската сестрата
10. Закриване на празника и награждаване на победителите 13.00 ч Двора на училището

Учител по ФВС

ЗДУПД

Сряда, 19 Ноември 2014 00:00

П Л А Н  - П Р О Г Р А М А

за провеждане на Есенен спортен празник

на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”

на 21 Ноември 2014 г.

 

 

Мероприятие

Час

Място

Отговорник

І. Откриване на празник.    

08.30 ч

Училищния двор

Учителите по ФВС

ІІ. Поход до местността „Кръста”

09.00 ч

 

инж.А.Лишева

ІІІ. Теглене на въже

Отбори: 5 момчета + 2 резерви

09.00 ч

Училищния двор

Учителите по ФВС

Класните ръководители

ІV. Състезание по видове спорт:

     

1. Футбол – ІХа – ІХ б клас.

09.30 ч

Спортна площадка

инж.Н.Колев –съдия

Ц.Начев

2.Баскетбол – щафетна игра

Отбори в състав  от 4 ученика

09.30 ч

Физкултурен салон

И.Пиринчиев

3. Волейбол – ХІ а –ХІ б клас

10.30 ч

Физкултурен салон

Ц.Начев

4. Тенис на маса

10.00 ч

Физкултурен салон

И.Пиринчиев

V. Медицинско осигуряване на празника.

   

Медицинската сестрата

VІ. Закриване на празника и награждаване на победителите.

12.00 ч

Училищния двор

Учителите по ФВС

Директор

 

 

Учители по ФВС : Пиринчиев, Начев

Петък, 27 Декември 2013 20:27

gramota tenis

 На 09.03.2013г.  в град Пловдив се проведе

Областно първенство по тенис на маса

Нашите момичета Ралица Христова и Вела Христова /от X'а' клас/ участваха и се представиха достойно, като се класираха

на II-ро място

в състезанието за девойки VIII - X клас

Петък, 27 Декември 2013 00:00

П Л А Н  -  П Р О Г Р А М А

Мероприятие

Час

Място

Отговорник

1. Откриване на спортния празник.        

08.30 ч

двора на училището

учителите по ФКС

2. Лекоатлетическа щафета - състав на отборите 4 момчета.

08.45 ч

двора на училището

класните ръководители и учителите по ФВС

3. Теглене на въже – състав на отборите 5 момчета + 2 резерви.

09.15 ч

двора на училището

класните ръководители Съдия:инж.Н.Паул

4. Повдигане на щанга максимален брой от лег.

09.45 ч

двора на училището

учителите по ФВС

5. Футбол – VІІІ а клас срещу ІХа клас – състав на отборите: 6 момчета в отбор.

09.45ч.

спортна площадка

Цв.Начев

6. Волейбол – момичета Х а –Х б клас- състава на отборите: 6 момчета с 4 резерви.

09.45ч.

физкултурен салон

Ил.Пиринчиев

7. Тенис на маса – момичета и момчета, индивидуално.

10.45ч.

физкултурен салон

Ил.Пиринчиев

8. Медицинско осигуряване на празника.

   

медицинската сестрата

9. Закриване на празника и награждаване на победителите.

12.30 ч

двора на училището

учителите по ФВС ПДУПД

Петък, 27 Декември 2013 20:24

По случай 3-ти Март се проведе турнир по тенис на маса

в Спортната зала - гр.Сопот.

Нашите ученици отново се представиха достойно и заеха челните места:

1-во място /момичета/ - Ралица Христова - X"a" клас,

2-ро място /момичета/ - Вела Христова - X"a" клас,

3-то място /момчета/ - Джошкун Алексиев - XI"a" клас.

Честито на победителите!

Петък, 27 Декември 2013 20:22

По случай патронния празник на СОУ "Васил Левски" на 12.02.2013г. от 14:00 часа се проведе

Междуучилищен турнир по тенис на маса

8 - 12 клас за момчета и момичета.

Имаше участници от три училища. Нашите ученици също участваха и се представиха достойно:

1-во място - Ралица Христова, 

2-ро място - Вела Христова,

1-во място отборно - нашите момичета,

и 2-ро място отборно - нашите момчета.

 

 

EPALE

Прием