Начало
Важни

Важни (9)

Сряда, 04 Март 2020 09:13

График за НВО в X клас

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с
организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х клас през учебната 2019 – 2020 година

 

Г Р А Ф И К

за

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВЕАНЕ В X КЛАС – 2020 година  


1) Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
2) Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа;

Изпити по желание:
3) Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
4) Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик).

 

 

1.Процедура за извършване на административна услуга - Служебна бележка за подадено заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити - 1.

 

2. Издаване на Служебна бележка за допускане до ДЗИ - 2.

3.Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

        Заявление 

4.Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

5.Процедура за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 

       6.Издаване на диплома за средно образование.

7.Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

      8. Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

     9. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

     10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

 

Учебно време

Оценете
(0 гласа)
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

2019-2020 учебна година

     Самостоятелна форма на обучение:

І.Условия и ред за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ДЕКЕМВРИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиучилищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год., както следва:

    

1. спец.,,Екскурзоводско обслужване“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019г.

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

2. спец.,,Екскурзоводско обслужване“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Нача

ло на изпита

Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

3. спец.,,Електрообзавеждане на транспортна техника“,IX клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Нача

ло на изпита

Каб.

1

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019г.

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова

4. спец.,,Екскурзоводско обслужване“, X клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало   на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
4 РПП- Отчетност и работа с документи IХ председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

17,30ч. 11
член Светлана Димитрова
5 Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

6

Музика IХ председател Ваня Узунова

06.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова
7 УП- Организация и функциониране на хотела IХ председател Люба Алексиева

06.12.

2019

16.30ч. 8
член Лиляна Серкьова

8

Английски език IХ председател Севдалина Чалъкова

09.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

9

Изобразително изкуство IХ председател Румен Читов

10.12.

2019

14.30ч. 11,8
член  

10

Философия IХ председател Стамен Стаменов

11.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

11

Здравословни и безопасни условия на труд IХ председател инж.Нонка Рабаджийска

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
12 Гостоприемство в туристическата индустрия IХ председател Лиляна Серкьова

13.12.

2019

13.30ч. 11
член Люба Алексиева
13 Отчетност и работа с документи IХ председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
14 Организация и функциониране на хотела IХ председател Лиляна Серкьова

17.12.

2019

14.30ч. 11.
член Люба Алексиева
15 Безопасност и долекарска помощ IХ председател инж.Нела Паул

18.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Нонка Рабаджийска

5. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, X клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало   на изпита Каб.

1

Английски език VIII председател Севдалина Чалъкова

02.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева

2

Философия VIII председател Стамен Стаменов

03.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

3

Предприемачество VIII председател инж.Нела Паул

04.12.

2019

14.30ч. 11
член Светлана Димитрова
4 Информационни технологии VIII председател инж.Й.Загорчева

04.12.

   2019

17.30 11,9
член инж.Нела Паул
5 Материалознание IХ председател инж.Нела Паул

05.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нонка Рабаджийска

6

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул

7

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.30 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

8

Английски език IХ председател Севдалина Чалъкова

09.12.

2019

14.30ч. 11,8
член Нина Колева
9 Техническа механика IХ председател инж.Мария Вълкова

10.12.

2019

14.30ч. 11.
член инж.Димитрина Стоянова

10

Философия IХ председател Стамен Стаменов

11.12.

2019

14.30ч. 11
член Надежда Шопова

11

Здравословни и безопасни условия на труд IХ председател инж.Нонка Рабаджийска

12.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

12

РПП - Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

13.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
                 

6. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

3

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.60 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

4

Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
5 Електроенергетика IХ председател инж.Нела Паул

10.12.

   2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
6 Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30ч. 6
член инж.Нела Паул

7

УП-Електромонтажна Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул

8

Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30 ч. 11
член инж.Мария Вълкова

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30 ч. 11,8
член Мария Николова

10

Ел.инсталации Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
11 Техническа механика Х председател инж.Мария Вълкова

17.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова
                       

 

7. спец.,, Електрообзавеждане на транспортна техника “, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул

3

УП-Обработка на материали IХ председател инж.Димитрина Стоянова

06.12.

2019

16.30ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

4

Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
5 Електроенергетика IХ председател инж.Нела Паул

10.12.

   2019

14.30 11
член инж.Мария Вълкова
6 Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30 ч. 11
член инж.Нела Паул

7

УП-Електромонтажна Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул
8 Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

10

Ел.инсталации Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
11 Техническа механика Х председател инж.Мария Вълкова

17.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова
12 Икономика

X

председател инж.Нела Паул

18.12.

   2019

14.30ч 11
член инж. М. Вълкова
                         

8. спец.,, Електрообзавеждане на производството“, XI клaс

Учебен предмет Клас Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.

1

Руски език IХ председател Стамен Стаменов

05.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова

2

Електротехника IХ председател инж.Мария Вълкова

06.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Нела Паул
3 Електротехнически материали IХ председател инж.Нела Паул

09.12.

   2019

14.30ч 11
член инж.Мария Вълкова

4

Техническа механика IХ председател инж.Мария Вълкова

10.12.

2019

14.30ч. 11
член инж.Димитрина Стоянова

5

Електротехническо чертане Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

14.30ч. 6
член инж.Нела Паул

6

УП- Лабораторна ел. измервания Х председател инж.Мария Вълкова

11.12.

2019

17.30ч. Уч. раб
член инж.Нела Паул

7

Електроника Х председател инж.Нела Паул

12.12.

2019

13.30ч. 11
член инж.Мария Вълкова
8 УП-Обработка на материали Х председател инж.Димитрина Стоянова

12.12.

2019

16.30 ч. Уч. раб
член инж.Красимир Стоянов

9

Руски език Х председател Стамен Стаменов

13.12.

2019

13.30ч. 11,8
член Мария Николова
10 Електроенергетика Х председател инж.Нела Паул

16.12.

2019

14.30 ч. 11
член инж.Мария Вълкова
                 

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

 1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

 1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
 2. Изпитите по   Информатика, Информационни технологии,Музика и   Изобразително

изкуство се провеждат в две части– писмена и практическа.

 1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

6. Продължителността на изпитите е:

за XI – XII клас

а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII- Xклас

а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена устна част.

в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

     IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

   1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

     2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

     3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите , които имат такава.

5. Членовене на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

- За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

- За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

- Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.


 

Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

Написана от

                  

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България,

предвидената априлска сесия 2020 г. от 21.04.2020 г. на учениците

от САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

няма да се проведе.

Сесия април 2020 г. на учениците от самостоятелна форма на обучение, ще се проведе след възобновяване на учебните занятия в училището.

Графикът за провеждане на отложената сесия, ще бъде публикуван своевременно на сайта на училището tmtkarlovo.com.

 

           

 

              Г Р А Ф И К   З А   И З П И Т И

     З А П О В Е Д

   № РД -06- 743

гр. Карлово, 11.03.2020 год.

На основание чл.258, ал.1 и във връзка с чл. 259 ал.1 и чл. 112 ал.1, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 31 ал.1, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019год. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл.37, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование; чл.38, ал.1, т.1 и §7 от Наредба №11 от 01.09.2016год. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; чл.29 от Наредба №З от 15.04.2003 год. за системата на оценяване; чл.152, ал.2 от Правилника за дейността на училището и във връзка със Заповед № РД -06 - 1173 от 13.09.2019г. на директора на училището,

                                                     О П Р Е Д Е Л Я М :

            І.Условия и ред за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка през сесия АПРИЛ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиот училищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение в специалности: “Автотранспортна техника“,“Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Екскурзоводско обслужване“, “Електрообзавеждане на производството“, „Металорежещи машини“, през учебната 2019/2020г., както следва:

                        VIIIклас , спец. „ Автотранспортна техника “

 

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
2 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
3 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
4 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
5 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
7 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

29.04.

2020г

16.30 6
член инж.Красимир Стоянов

 

                        VIIIклас, спец. „ Електрообзавеждане на транспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия по   оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-Материалознание и технология на материалите председател инж. Мария Вълкова

21.04.

2020г

14.30 11
член инж. Димитрина Стоянова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 РПП-УП-По професията председател инж. Нела Паул

29.04.

2020г

16.30

уч.

раб

член инж. Мария Вълкова

 

            VIIIклас, спец. „ Екскурзоводско обслужване “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Бизнес комуникации председател инж. Анюта Лишева

21.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев

 

   IХ клас, спец. „ Автотранспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 11,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

29.04.

2020г

16.30 6
член инж.Красимир Стоянов
9 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.04.

2020г

14.30 11
член инж.Нела Паул

 

IХ клас, спец. „ Електрообзавеждане на транспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 11,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.04.

2020г

14.30 11
член инж.Нела Паул

IХ клас, спец. „ Екскурзоводско обслужване “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 11,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 11
член Лиляна Серкьова
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 УП-Организация и фун- кциониране на хотела председател инж. Анюта Лишева

29.04.

2020г

16.30 4
член Лиляна Серкьова
9 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.04.

2020г

14.30 11
член инж.Нела Паул

      

Х клас , спец. „ Електрообзавеждане на транспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 11,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Лиляна Серкьова

23.04.

2020г

14.30 11
член Минка Макавеева
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 Техническо чертане председател инж.Нонка Рабаджийска

29.04.

2020г

16.30 6
член инж.Красимир Стоянов

        Х клас, спец. „ Екскурзоводско обслужване “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 11,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 11
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизации председател Лиляна Серкьова

23.04.

2020г

14.30 11
член Минка Макавеева
4 Биология и здравно образование председател Радка Манавска

24.04.

2020г

14.30 11
член Анета Петриева
5 Физика и астрономия председател София Попова

27.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
6 Химия и опазване на околната среда председател София Попова

28.04.

2020г

14.30 11
член Тамара Семкова
7 Изобразително изкуство председател Румен Читов

29.04.

2020г

13.30 11,6
член Атанас Карадечев
8 РПП-УП по професията председател инж. Анюта Лишева

29.04.

2020г

16.30 4
член Лиляна Серкьова

          ХI клас, спец. „ Автотранспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-Икономика председател инж. Нела Паул

21.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизация председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 8
член Лиляна Серкьова
4 Автотранспортна техника председател инж.Николай Колев

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
5 Експлоатация на авто-транспортна техника председател инж.Николай Колев

27.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
6 Електротехника и електроника председател инж. Нела Паул

28.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова

ХI клас, спец. „ Електрообзавеждане на транспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
2 История и цивилизация председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 8
член Лиляна Серкьова
3 Електрообзавеждане на автомобила председател инж. Николай Колев

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
4 УП по специалността председател инж.Красимир Стоянов

27.04.

2020г

14.30

уч.

раб.

член Доньо Димитров
5 УП - Лабораторна ел. машини председател инж.Мария Вълкова

28.04.

2020г

14.30

уч.

раб.

член инж.Нела Паул

ХI клас, спец. „ Електрообзавеждане на производството “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – I чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 8,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизация председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 8
член Лиляна Серкьова
4 Монтаж и експлоатация председател инж.Нела Паул

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Мария Вълкова
5 Електроснабдяване председател инж.Нела Паул

27.04.

2020г

14.30 8
член инж.Мария Вълкова
6 УП по специалността председател инж.Нела Паул

28.04.

2020г

14.30

уч.

раб

член инж.Мария Вълкова
7 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.04.

2020г

14.30 8
член инж.Нела Паул

 

            ХI клас, спец. „ Металорежещи машини “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Руски език – I чужд език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30 8,6
член Мария Аврамова
2

Математика

председател Таня Начева

22.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
3 История и цивилизация председател Минка Макавеева

23.04.

2020г

14.30 8
член Лиляна Серкьова
4 УП по специалността председател инж.Нонка Рабаджийска

24.04.

2020г

14.30

уч.

раб.

член инж.Мария Вълкова
5 Електротехника и електроника председател инж. Нела Паул

28.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
6 Здравословни и безо-пасни условия на труд председател инж.Нонка Рабаджийска

30.04.

2020г

14.30 8
член инж.Нела Паул

 

ХII клас, спец. „ Автотранспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-Икономика председател инж. Мария Вълкова

21.04.

2020г

14.30 8
член инж. Нела Паул
2

Математика

председател инж. Мария Вълкова

22.04.

2020г

14.30 8
член Таня Начева
3 Автотранспортна техника председател инж.Николай Колев

23.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
4 Експлоатация на авто-транспортна техника председател инж.Николай Колев

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов

           

ХII клас, спец. „ Електрообзавеждане на транспортна техника “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-Електрообзавеж-дане на автомобила председател инж.Николай Колев

21.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
2

Математика

председател инж. Мария Вълкова

22.04.

2020г

14.30 8
член Таня Начева
3 ЗИП-Електронни системи в автомобила председател инж.Николай Колев

23.04.

2020г

14.30 8
член инж.Красимир Стоянов
4 Електрообзавеждане на автомобила председател инж.Красимир Стоянов

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Николай Колев

    

ХII клас, спец. „ Електрообзавеждане на производството “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електроснабдяване председател инж. Нела Паул

21.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
2

Математика

председател инж. Мария Вълкова

22.04.

2020г

14.30 8
член Таня Начева
3 Управление на електрозадвижването председател инж. Нела Паул

23.04.

2020г

14.30 8
член инж. Мария Вълкова
4 Монтаж и експлоатация председател инж.Нела Паул

24.04.

2020г

14.30 8
член инж.Мария Вълкова
5 УП- Лабораторна по специалността председател инж. Нела Паул

27.04.

2020г

14.30

Уч.

раб.

член инж. Мария Вълкова

             

ХII клас, спец. „ Металорежещи машини “

Учебен предмет Училищна комисия   по оценяване

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Чужд ез.по професията - Руски език председател Стамен Стаменов

21.04.

2020г

14.30ч

8

член Мария Аврамова
2

Математика

председател инж. Мария Вълкова

22.04.

2020г

14.30ч

8
член Таня Начева
3

УП по специалността

 

председател инж.Нонка Рабаджийска

23.04.

2020г

14.30ч

Уч.

раб.

член инж. Мария Вълкова

           

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

 1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до

3 дена преди изпита.

 1. Изпитите по чужд език се провеждат в две части-писмена и устна.
 2. Изпитите по   Информатика, Информационни технологии,Музика и   Изобразително

изкуство се провеждат в две части– писмена и практическа.

 1. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, ел. техническо чертане, приложни

програмни продукти, проектиране, физическо възпитание и спорт се провеждат като практически изпитвания.

5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4, се провеждат в писмена форма.

6. Продължителността на изпитите е:

за XI – XII клас

а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII -X клас

а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена устна част.

в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Информатика, Информационни технологии, Музика и Изобразително изкуство провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

    

IІІ. Училищна комисия по оценяването на изпитите:

   1. Председателят на комисията по оценяването подготвя задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и го представя на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

     2. В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитния билет/ изпитния тест), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. Всички ученици работят по един и същ изпитен билет/изпитен тест по даден предмет.

     3. След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик, както и писмената част от изпитите , които имат такава.

5. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в протокол с номенклатурен номер 3-80.

6. При проверката на писмените работи оценката задължително се мотивира с рецензия.

7. Окончателната оценка от изпита се формира, както следва:

- За учебни предмети, за които се полага само писмен изпит или само практически изпит - средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1.

- За учебни предмети, за които се полагат   изпити в две части - средноаритметична оценка от оценките на двете части, с точност до 1.

- Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

            8. Членовете на комисиите проверяват писмените работи в учителската стая в срок до три дни от провеждане на изпита.

            9. Председателят на комисията по оценяването представя на директора изпитните протоколи и писмените работи веднага след оценяването на съответния изпит.

           

IV. Комисия за организиране на изпита:

На 21.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

 1. Севдалина Чалъкова
 2. Мариана Трифонова

На 21.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. Таня Начева

2. Цвятко Начев

На 22.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

1. Радка Манавска

2. Стоянка Войняговска

На 22.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. Красимир Стоянов

2. Нина Колева

На 23.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

1. Таня Начева

2. Цвятко Начев

На 23.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. София Попова

2.Стамен Стаменов

На 24.04.2020 г. – 13.30часа,каб. 11

1. Мариана Трифонова

2. Стоянка Войняговска

На 24.04.2020 г. – 13.30часа,каб. 8

1. Лиляна Серкьова

2. Севдалина Чалъкова

На 27.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

1. Димитрина Стоянова

2. Йорданка Загорчева

На 27.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. София Попова

2.Стамен Стаменов

На 28.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

1. Димитрина Стоянова

2. Доньо Димитров

На 28.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. Красимир Стоянов

2. Минка Макавеева

На 29.04.2020 г. – 13.30часа,каб. 11

1. Радка Манавска

2.Стамен Стаменов

На 30.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 11

1.Доньо Димитров

2. Нина Колева

На 30.04.2020 г. – 14.30часа,каб. 8

1. Йорданка Загорчева

2. Минка Макавеева

Задължения на членовете на комисията:

 1. Явяват се в училище 15 минути преди началото на изпита;
 2. Получават от техническия изпълнител  протокол за дежурство при провеждане на

писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

3. Допускат в изпитната зала учениците от списъка в протокола за дежурство.

4. Раздадат на учениците листовете за писане.

5. Присъстват при теглене на изпитните билети или тест, който вписват в протокола.

6. Не напускат изпитната зала до приключване на изпита, не водят разговори, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита и не ползват мобилна комуникационна техника.

7. Не допускат в изпитната зала движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

8. Не допускат подсказване или преписване.

9. Отстраняват от залата ученици, които пречат на нормалното протичане на изпита, преписват или подсказват, за което уведомяват директора на училището.

10. При установен опит за преписване или подсказване съставят протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

11. Раздават и вписват в квесторския протокол броя на допълнително раздадените листове.

 1. Спазват продължителността на изпита, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 /15.04.2003год.

системата за оценяване заXI – XII класовеи чл. 41, ал.6, т3 от Наредба № 11 /01.09.2016год. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците за VIII- X класове.

13. Напомнят на учениците за оставащото време 15 минути преди края на изпита.

14. Приемат писмените работи на работното място на всеки ученик, проверяват правилното вписване на трите имена и класа. Приемат допълнително раздадените изпитни материали.

15. Напускат изпитната зала, когато са приети всички изпитни работи.

16. Оформят протокола за дежурство при провеждането на писмените изпити с номенклатурен номер 3-82.

17. След приключването на изпита предават протоколите за дежурство и изпитните работи на директора на училището.

V. Нареждам :

1. Всички протоколи от дежурство при провеждане на писмен изпит, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището до края на учебната година, след което протоколите се съхраняват в архива на ПГ “Братя Евлогий и Христо Георгиеви“- гр. Карлово със срок постоянен.

2. Всички протоколи за резултатите от писмените, устните и практически изпити, да се съхраняват в класьор от техническия изпълнител в дирекцията на училището. След приключване на сесията протоколите да се прошнуроват и се съхраняват в архива на училището със срок постоянен.

            3. Графикът за провеждане на изпитите, както срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

4. Инж. Йорданка Загорчева в срок най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита да публикува съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите на интернет страницата на училището.

5. Резултатите от изпитите се оповестяват в срок до три работни дни от провеждането им на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

            6. Резултатите от изпитите се отразяват в личните картони на учениците от класните ръководители в срок до три работни дни от оповестяването на резултатите от всеки изпит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУПД- инж. Нонка Рабаджийска.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор

 

 

 

Сесии за определяне на годишните оценки

и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити на учениците

от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

1. Януарска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 20.12.2019 г.

 

2. Априлска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 31.03.2020 г.

 

3. Майска поправителна сесия за XII клас – от 11.05.2020 г. до 15.05.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 05.05.2020 г.

 

4. Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 19.06.2020 г.

 

5. Септемврийска поправителна сесия – VIII, IX, X и XI класове – от 24.08.2020 г. до 26.08.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 14.08.2020 г.

 

 

 Организация за провеждане на изпитите.

          1. Изпитните материали  се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.

          2. Изпитите по чужд език се провеждат в две части писмена и устна.

          3. Изпитите по Информационни технологии се провеждат в две части -писмена и практическа.

          4. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, приложни програмни продукти и проектиране се провеждат като практически изпитвания.

          5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4,се провеждат в писмена форма.

          6. Продължителността на изпитите е:

   а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

  б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по  чужд език, но не повече от 30 минути.

  в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

7. Учителите по чужд език провеждат  задължителния устен изпит в същия ден след приключване  на писмения  изпит; учителите по Информационни технологии провеждат  задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения  изпит.

             Графикът за провеждане на изпитите, както  срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

 Резултатите от изпитите се оповестяват  в срок до три работни дни от провеждането им  на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

Оценете
(0 гласа)

           2019-2020

         Учебен предмет  -  Автори,     Издателство

              

                  VIIІ клас

1.         Български език -     „Просвета – София” АД

2.         Литература -          „ПросветаПлюс” – София

3.         Английски език -     „Legasy” – A1, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Математика -           „Анубис“

5.         Информационни технологии – Иван Първанов, ИК „Домино“

6.         История и цивилизации –  „Просвета“, 1945 г.

7.         География и икономика  – Марин Русев и колектив, „Архимед”

8.         Философия –            „Педагог“

9.         Биология и здравно образование – „Анубис”

10.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

11.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

12.       Предприемачество - Цв. Давидков, „БГ Учебник“, 2019 г.

13.       Музика –               „Изкуства“

                  ІХ клас

1.         Български език -     В. Михайлова и колектив, „Просвета-София” АД

2.         Литература -           Албена Хранова и колектив, „Просвета-София” АД

3.         Английски език -     „Legasy” – B1.1., Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -           Привет,  „Просвета”

5.         Математика -           „Анубис”

6.         Информационни технологии – Иван Първанов, ИК „Домино”

7.         История и цивилизации – „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика – Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Философия –            „Педагог“

10.       Биология и здравно образование – „Анубис”

11.       Физика и астрономия - „Булвест 2000”

12.       Химия и опазване на околната среда – Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис”ООД

13.       Музика –               „Изкуства“

             

                    Х клас

1.         Български език -      Маркова, Върбанова, Паскалев, „БГ Учебник“ ЕООД

2.         Литература -            Инев, Георгиева, Бакърджиева, „БГ Учебник“ ЕООД

3.         Английски език -      „Legasy” – B1part one, Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Руски език -             Привет,  „Просвета”

5.         Математика-           Ст. Донунеков и колектив, ЕТ „Регалия-6”

6.         Информационни технологии –  Иван Първанов, ИК „Домино”

7.         История и цивилизации –  Пламен Павлов и колектив, „Просвета“, 1945 г.

8.         География и икономика –   Марин Русев и колектив, „Архимед”

9.         Биология и здравно образование - М. Шишиньова, „Анубис Клет“

10.       Физика и астрономия -       „Булвест 2000”

11.       Химия и опазване на околната среда - Г. Близнаков, Л. Боянова, ИК „Анубис” ООД

12.       Музика –               „Изкуства“

13.       Организация и функциониране на хотела – Ст. Стамов, Никовска, „Матком“ /10‘Б клас/

14.       Основи на туризма – Мария Воденска, „Матком“ /10‘Б клас/

               

                   ХІ клас

1.         Български език -     Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис”ООД

2.         Литература  -          В. Стефанов, Ал. Панов, ИК „Анубис”ООД

3.         Английски език –    „Legasy” – B1.1., Jenny Dooley, Express Publishing

4.         Математика -          Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         История и цивилизация - В. Мутафчиева и колектив, ИК „Анубис” ООД

6.         Философия   -         С. Герджиков, А. Мерджанова,  „Експрем”

               

                   ХІІ клас

1.         Български език -     Т. Бояджиев и колектив, ИК „Анубис”ООД

2.         Литература  -          В. Стефанов, Ал. Панов, ИК „Анубис”ООД

3.         Чужд език в професията - Английски език – Mechanics, Jim Dearholt,Express Publishing

4.         Математика-           Ч. Лозанов и колектив, ИК „Анубис” ООД

5.         Свят и личност  -     М.Грекова и колектив, „Просвета София” АД

Сряда, 05 Март 2014 00:00

График за ДКИ

Написана от
Оценете
(0 гласа)

                                         Г Р А Ф И К

                                               за

         ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ – 2019 година 

 

         Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация, през учебната 2019/2020 г. и срокове за подаване на заявления, както следва:

Сесия ЯНУАРИ: теория на професията и специалността – 22.01.2020 г.

             Практика на професията и специалността:

             II и III степен – 23.01.2020 г., 24.01.2020 г. и 27.01.2020 г.

Срок за подаване на заявления до 20.12.2019 г.

  

Сесия ЮНИ - ЮЛИ: теория на професията и специалността – 05.06.2020 г.

             Практика на професията и специалността:

II степен, специалност „Металорежещи машини“ – 02.06.2020 г., 03.06.2020 г. и 04.06.2020 г.;

III степен, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ - 02.06.2020 г., 03.06.2020 г. и 04.06.2020 г.;

III степен, специалност „Автотранспортна техника“ - 08.06.2020 г., 10.06.2020 г. и 12.06.2020 г.;

III степен, специалност „Електрообзавеждане на производството“ - 08.06.2020 г., 10.06.2020 г. и 12.06.2020 г.;

Срок за подаване на заявления до 17.03.2020 г.

  

Сесия СЕПТЕМВРИ: теория на професията и специалността – 10.09.2020 г.

                             Практика на професията и специалността:

                             II и III степен – 04.09.2020 г.,, 08.09.2020 г. и 09.09.2020 г.

Срок за подаване на заявления до 01.09.2020 г.

Г Р А Ф И К

за

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2020 година  

Сесия  МАЙ – ЮНИ 

 • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. –
  29 май 2020 г.
   
                                        Дейност            Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 14.03.2020г-17.03.2020г
Допускане до  ДЗИ до 18.05.2020г
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2020г
Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ до 18.05.2020г
Оценяване на изпитните работи 23.05.2020г-08.06.2020г
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 12.06.2020г

 

Сесия АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ


 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г.
  – 03 септември 2020 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

 

 Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име  30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Изслушва настоящия инструктаж, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.
 • Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • Получава от квестор изпитния  материал последователно за всеки отделен модул.
 • Изпитното време по модули за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5

+ до 40 минути

2,5

+ до 80 минути

Няма

Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5

 

 • След приключване на определеното време за работа по всеки отделен модул (ако модулът не е последен) за съответния учебен предмет откъсва и поставя в плик листа за отговори или свитъка за свободните отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текста за компонента „Слушане с разбиране“.
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • Може да работи върху теста, но отбелязва верните отговори САМО в листа за отговори и в свитъка за отговори.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, на специфичната терминология и на означенията по някои предмети.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, като не поставя знаци,  не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за отговори) и др. Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

 

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го в големия плик заедно с указанията за работа, с плика / с пликовете от всеки приключил модул (ако изпитът е в два модула – един плик, ако изпитът е в три модула – два плика) и със свитъка за свободни отговори от последния модул, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния материал и с листовете за чернова на квестора.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

 

                                                            

                                          ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)       

 

 

 • Няма право да използва технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на училището до приключването на изпита.
 • Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит.
 • Запознава се срещу подпис с настоящия инструктаж и получава копие на инструктажа.
 • В деня на изпита получава информация от директора на училището за мястото, на което е разпределен.

Задължения на квестора на входа на училището

 • Допуска в сградата само:

1. зрелостниците, разпределени да полагат съответния изпит в училището;

2. лицата, които изпълняват служебни функции по организиране и провеждане на изпита;

3. до трима представители на родителите.

Задължения на квестора по коридорите на училището

 • Придружава и изпраща зрелостниците от и до входа на училището;
 • Придружава зрелостниците, които излизат от залата по време на държавния зрелостен изпит, и не допуска контакти между тях.

 

Задължения на квестора в зала преди началото на държавния зрелостен изпит

 • Получава срещу подпис протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, списъка на зрелостниците за залата, в която е разпределен, инструктаж за зрелостника, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, изпитните комплекти, помощните материали, консумативите.
 • Ако в залата се провеждат ДЗИ по различни предмети, за всеки от тях получава отделен плик за съхранение на изпитните работи и отделни протоколи за провеждането на изпита по всеки отделен учебен предмет.
 • Записва на дъската текста: „Държавен зрелостен изпит по ............................................ - .....................“, като на мястото на точките вписва съответно учебния предмет и датата. При провеждането на втори ДЗИ и на ДЗИ по желание записва на нов ред: „Вариант № ...........”.
 • Заема мястото си в изпитната зала не по-късно от 30 минути преди часа, обявен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Проверява изправността на техниката за слушане на аудиофайловете при изпит по чужд език.
 • Допуска зрелостниците в изпитната зала по списъка срещу документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
 • Посочва персоналното място на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име.
 • Най-късно до 5 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит, уведомява член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за броя на неявилите се зрелостници.
 • Изрично напомня на зрелостниците да изключат изцяло техническите си средства за комуникация, събира ги и ги поставя на видно място.
 • Запознава зрелостниците с инструктажа за зрелостника и изисква подпис от всеки зрелостник в квесторския протокол от лявата страна на съответното име.
 • Раздава на всеки зрелостник изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори.
 • При установяване на непълнота в изпитните комплекти един от квесторите информира директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището и получава резервен комплект, а след приключване на изпита, съвместно с комисията за провеждане на ДЗИ в училището, назначена от директора, изготвя и подписва протокол за обстоятелствата, наложили отваряне на резервен комплект.
 • Дава указания на зрелостниците за попълване на идентификационната бланка – записване на трите имена с печатни букви, на ЕГН и на входящия номер от служебната бележка. Проверява на работното място на всеки зрелостник вярното и точно вписване на информацията в идентификационната бланка и следи за правилното отделяне на бланката от листа с указанията за работа, както и за поставянето ѝ в малкия плик, който трябва да остане незапечатан.
 • Преди началото на всеки модул получава срещу подпис от член на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището размножените изпитни материали по модули, както и магнитния или оптичния носител с аудиофайла за компонента „Слушане с разбиране“ за изпита по чужд език, ако такъв се провежда в залата.

Задължения на квестора в зала по време на изпита

 

 • Не допуска присъствието само на един квестор в залата по време на изпита.
 • Не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита.
 • Не допуска подсказване и преписване, шум или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • Отстранява от държавния зрелостен изпит зрелостник, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг зрелостник;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите в залата и от директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.

 • Не допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа от страна на зрелостника чрез поставяне на знаци,  записване на име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за свободните отговори) и др.

При нарушаване на изискванията за анонимностквесторите съставят протокол, посочващ нарушителя и описващ нарушението, и го подписват заедно с директора на училището.

 • Следи за спазване продължителността на изпитното време по модули, което за всеки от предметите е разпределено по следния начин:
Предмет Времетраене в астрономически час
Модул1 Модул 2 Модул 3
  Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП Времетраене в астрономически час Допълнително време за зрелостниците със СОП
БЕЛ 1 + до 30 минути 1 + до 30 минути 2 + до 60 минути
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5 + до 40 минути 2,5 + до 80 минути Няма
Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5
Биология и здравно образование 1,5 2,5
Физика и астрономия 1,5 2,5
                 
 • Записва на дъската началото и края на всеки модул.
 • Позволява на зрелостниците да напускат залата след приключване на работата върху съответния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, позволява на зрелостниците да напускат залата след след изтичане на първите 90 минути от работата върху съответния модул.
 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане от изпитната зала и на връщане в изпитната зала на всеки зрелостник.
 • Не допуска зрелостник да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключил вече модул.
 • Напомня на зрелостниците за оставащото време 15 минути преди края на всеки модул.
 • При необходимост предоставя на зрелостниците допълнителни листове за чернова, като вписва техния брой в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и следи при предаването на изпитните работи да бъдат върнати всичките.
 • При необходимост от подмяна на компонент от изпитния комплект допуска такава само във времето, определено за работа по първия модул. При работа във времето, определено за следващите модули, подмяна на компонент не се допуска. Зрелостникът получава нов изпитен комплект от квестора, след което подменя и идентификационната си бланка. В този случай квесторът следи за попълването и поставянето на идентификационната бланка от новия изпитен комплект в малкия бял плик. Подмененият изпитен комплект се взема от квестора и се прилага към протокола за отваряне на резервен комплект.
 • За изпита по чужд език по време на съответния модул стартира записа на компонента „Слушане с разбиране”. Записът съдържа всички необходими паузи и повторения на текстовете и не е необходимо квесторът да спира или да превърта диска. В случай на технически проблем един от квесторите уведомява директора и председателя на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището за необходимостта от осигуряване на учител консултант, който да прочете текста в съответствие с указаниятата.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 1, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 1 по съответния учебен предмет и следи всеки зрелостник да постави листа с отговорите в плик, който да  запечата и остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 1 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал за модул 1 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 2, предназначен за залата, и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 2 по съответния учебен предмет.
 • В случай че модул 2 не е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в плик, който да запечата и да остави на масата до себе си. Проверява дали пликовете от модул 2 са запечатани. Следи за отделянето на изпитния материал на модул 2 и на листовете за чернова от изпитната работа на зрелостника и за това да не бъдат поставени в големия плик.
 • В случай че модул 2 е последен за съответния изпит, следи всеки зрелостник да постави листа/свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Разрязва хартиения плик с изпитния материал за модул 3, предназначен за залата (ако такъв модул е предвиден за съответния учебен предмет) и раздава на всеки зрелостник размножения изпитен материал за съответния модул.
 • Обявява приключването на определеното време за модул 3 по съответния учебен предмет (ако такъв модул е предвиден) и следи всеки зрелостник да постави свитъка с отговорите в големия плик, след което приема изпитната работа на зрелостника.
 • Приема изпитната работа на всеки зрелостник на работното му място, като:
 1. Се уверява, че идентификационната бланка е попълнена правилно;
 2. Се подписва върху идентификационната бланка;
 3. Се уверява, че в малкия плик е поставена попълнената идентификационна бланка на зрелостника;
 4. Контролира залепването на малкия плик;
 5. Следи за поставянето на малкия плик с идентификационната бланка в големия плик;
 6. Следи за поставянето в големия плик на запечатаните пликове с модул 1 и с модул 2 (ако не е последен) и на свитъка за отговори от последния модул;
 7. Отделя и взема изпитните материали от всеки модул и листовете за чернова;
 8. Следи за залепването на големия плик.
 • След приемане на големия плик предоставя протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит на зрелостника за подпис.
 • Събира и поставя големите пликове с изпитните работи на зрелостниците в залата в жълт хартиен плик, върху който отбелязва учебния предмет и броя на изпитните работи в плика, без да го запечатва.
 • Събира и съхранява под брой отделените изпитни материали и черновите на зрелостниците в залата и ги предава на директора на училището.
 • Напуска залата, когато е приел всички големи пликове с изпитните работи и протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е разписан от всички зрелостници.

 

 

Задължения на квестора в зала след приключване на изпита

 

 • Предава на директора на училището жълтия плик, в който са пликовете с изпитните работи на зрелостниците от залата, събраните изпитни материали, изпитните комплекти на неявилите се зрелостници, магнитния или оптичния носител с аудиофайла (ако в залата е проведен изпит по чужд език език и квесторът е получил отделен аудионосител за конкретната изпитна зала), протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит и протоколите за анулиране на изпитни работи (ако такива са съставени).
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на брайл. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), дешифрирани от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик индивидуалната изпитна работа на зрелостника на уголемен шрифт. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик аудиозаписа на зрелостника, положил устен изпит. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър със синтетична синтезаторна реч. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, който се предава на директора.
 • В присъствието на учителя консултант на ученика със СОП след проверка на броя предадени писмени работи квесторите запечатват в плик компютърната разпечатка на зрелостника, положил изпит с компютър. Този плик се предава за съхранение в училището. Малкият плик, листът/листата за отговори (запечатан/и  в отделен/отделни плик/пликове) и свитъкът за отговори (запечатан в отделен плик), попълнени от учителя консултант, се запечатват в големия индивидуален плик за изпитната работа, и който се предава на директора.

Задължения на квестора след приключване на изпита

 • Получава от директора на училището, в което се провежда ДЗИ, служебна бележка за дежурството по време на ДЗИ.

 

Последно променена в Понеделник, 02 Март 2020 11:24

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

13.03.2020г.

 

1)   ЗАПОВЕД №РД 06-755 от 13.03.2020 г.

 

2) Колеги има публикуван график за изпити /в левия панел на сайта/ за Самостоятелна форма на обучение, сесия АПРИЛ.

EPALE

Прием