Начало

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  26-27 май 2022 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2022 г.
3        НВО по Български език и литература 14 юни 2022 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2022 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО 17-26 юни 2022 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2022 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 - 07 юли 2022 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13 - 15 юли 2022 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21 - 22 юли 2022 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 202г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г.
17         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 03 август 2022 г.
18         Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г.
19         Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември

2022 г. вкл.

Сряда, 20 Април 2022 07:14

Великден

Неучебните дни поради Великден са от 22-ри до 25-ти април /включително/.

Пожелаваме на всички весел празник!

Великден 2022 - най-големият християнски и народен пролетен празник

Понеделник, 28 Март 2022 08:32

Ваканция

Пролетна ваканция

Обявяваме датите за пролетна ваканция, както следва:

01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за VIII - XI класове;

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за XII клас;

Вторник, 23 Ноември 2021 15:47

Онлайнн обучение - 2

Обучението за периода

от 25.11.2021 г. до 08.12.2021 г.

ще се осъществява както следва:

     1. ПРИСЪСТВЕНО в училището:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за IX, XI, и XII класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. включително за VIII и X  класове;

 

     2. От разстояние В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г.включително за IX, XI и XII класове;

   

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

                                         1 час – 08.00 – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50 – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Петък, 29 Октомври 2021 11:54

Онлайн обучение

      ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ от 02.11.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД - 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация с писмо с изх.№ 06-186-1/29.10.2021 г от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област.

     В община Карлово

се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Петък, 22 Октомври 2021 16:18

Онлайн обучение

Обучението за периода

от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

ще се осъществява както следва:

 

     1. От разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г.включително за IX, X, и XII класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г.включително за VIII и X класове;

     2. Присъствено в училището:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително за IX, X, и XII класове;

 

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

 

                                         1 час – 08.00  – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50  – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Петък, 10 Септември 2021 11:43

Съобщение

Откриването на новата учебна година  

ще бъде на 15.09.2021г. в 10:00 часа

в двора на уилището.

Понеделник, 09 Август 2021 18:27

Еднократна помощ

       Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година
      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
      Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
      Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
    • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
    • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
      Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
      При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Четвъртък, 24 Юни 2021 13:03

Самостоятелно обучение

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2020/2021г.

           Сесия ЮЛИ  2021 година

е качен в левия панел в меню Самостоятелно обучение

Страница 1 от 27

EPALE

Прием