Начало

Един прекрасен ден из Етнографски комплекс „ Старинно Карлово “

с учениците от специалност ,,Екскурзоводско обслужване'' от нашето училище!

Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора, седнали хора и текстово съобщение

НА 18.05.2022 Г. ЗАПОЧНА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - теоретична част!
ПЪРВИ ВИПУСК от специалност ,,Екскурзоводско обслужване‘‘, полага изпит по новия Закон за предучилищно и училищно образование. Всички се готвиха старателно и се явиха на защита на дипломните си проекти.
У С П Е Х НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НИ!!!
Може да бъде изображение с 22 души, на закрито и текстово съобщение
Понеделник, 04 Юли 2022 06:25

Изпращане на Випуск 2022г.

Изпращане на Випуск 2022г.

На 12.05.2022 година изпратихме тържествено нашите абитуриенти.

На добър час скъпи АБИТУРИЕНТИ!

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност Срок
1       Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът.  26-27 май 2022 г.
2        Издаване на служебни бележки за полагане на изпити за НВО до 10 юни 2022 г.
3        НВО по Български език и литература 14 юни 2022 г.
4        НВО по Математика 16 юни 2022 г.
5 Оценяване на изпитните работи от НВО 17-26 юни 2022 г.
6 Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

7        Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2022 г.
8        Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  05 - 07 юли 2022 г.
9        Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
10        Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13 - 15 юли 2022 г.
11        Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
12        Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21 - 22 юли 2022 г.
13        Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
14        Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 202г.
15         Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
16        Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г.
17         Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 03 август 2022 г.
18         Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г.
19         Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември

2022 г. вкл.

Сряда, 20 Април 2022 07:14

Великден

Неучебните дни поради Великден са от 22-ри до 25-ти април /включително/.

Пожелаваме на всички весел празник!

Великден 2022 - най-големият християнски и народен пролетен празник

Понеделник, 28 Март 2022 08:32

Ваканция

Пролетна ваканция

Обявяваме датите за пролетна ваканция, както следва:

01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за VIII - XI класове;

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. включително  за XII клас;

Вторник, 23 Ноември 2021 15:47

Онлайнн обучение - 2

Обучението за периода

от 25.11.2021 г. до 08.12.2021 г.

ще се осъществява както следва:

     1. ПРИСЪСТВЕНО в училището:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за IX, XI, и XII класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г. включително за VIII и X  класове;

 

     2. От разстояние В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.11.2021 г. до 01.12.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.12.2021 г. до 08.12.2021 г.включително за IX, XI и XII класове;

   

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

                                         1 час – 08.00 – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50 – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Петък, 29 Октомври 2021 11:54

Онлайн обучение

      ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ от 02.11.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от  Заповед № РД - 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация с писмо с изх.№ 06-186-1/29.10.2021 г от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област.

     В община Карлово

се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Петък, 22 Октомври 2021 16:18

Онлайн обучение

Обучението за периода

от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

ще се осъществява както следва:

 

     1. От разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата MS Teams синхронно:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г.включително за IX, X, и XII класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г.включително за VIII и X класове;

     2. Присъствено в училището:

          1) От 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително за VIII и X класове;

          2) От 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително за IX, X, и XII класове;

 

   Разписание на часовете

в електронна среда и в присъствено обучение:

                                         

 

                                         1 час – 08.00  – 08.40 часа

                                         2 час – 08.50  – 09.30 часа

                                         3 час – 09.50 – 10.30 часа

                                         4 час – 10.40 – 11.20 часа

                                         5 час – 11.30 – 12.10 часа

                                         6 час – 12.20 – 13.00 часа 

                                         7 час – 13.10 – 13.50 часа

Страница 1 от 27

EPALE

Прием