Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

01.11.2021 г. – 05.11.2021 г.

 

 

Дата/ден Мероприятие Отговорник

01.11.2021 г.

Понеделник

Неучебен ден

Ден на народните будители

Есенна ваканция

 

02.11.2021 г.

Вторник

Учебен ден по график

Краен срок за оформяне на отсъствията на учениците за м.Октомври 2021 г.

Кл.ръководители                                                                        

03.11.2021 г.

Сряда

Учебен ден по график

Проверка на УВД – по график.

Директор

04.11.2021 г.

Четвъртък

Учебен ден по график

 

05.11.2021 г.

Петък

Учебен ден по график

 
Прочетена 17531 пъти

EPALE

Прием