Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

13.03.2020г.

 

1)   ЗАПОВЕД №РД 06-755 от 13.03.2020 г.

 

2) Колеги има публикуван график за изпити /в левия панел на сайта/ за Самостоятелна форма на обучение, сесия АПРИЛ.

Прочетена 7989 пъти

EPALE

Прием