Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

16.11.2020 г. – 20.11.2020 г.

 

Дата/ден Час Мероприятие Отговорник

16.11.2020 г.

Понеделник

 

Учебен ден по график

 

17.11.2020г.

Вторник

 

Учебен ден по график

 

18.11.2020 г.

Сряда

 

Учебен ден по график

 

 

19.11.2020 г.

Четвъртък

14.30ч.

15.30 ч.

Учебен ден по график

1.ПСв платформа TEAMS.

1.Отчет на взетите решения от предходен ПС.

2.Запознаване с одобрените ученици, които ще получават стипендии за I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 г.

3.Определяне на формата на обучение по специалностите, по които ще се обучават ученици за първи път през учебната 2021/2022 г.

4.Определяне на балообразуващите предмети за специалностите, по които ще се обучават ученици за първи път през учебната 2021/2022 г.

5.Запознаване с оценката на тормоза от връстниците в училище.

6.Докладване на класните ръководители за работата с ученици застрашени от отпадане.

7.Разглеждане на доклади на учители и заявления на ученици.

 

Е.Цачева

отг.: Й.Загорчeва

20.11.2020 г.

Петък

 

Учебен ден по график

 

 

 

 

 

 

 

Прочетена 9254 пъти

EPALE

Прием