Начало

С Е Д М И Ч Н И   З А Д А Ч И 

16.12.2019г. –20.12.2019 г.

Дата/ден Час Мероприятие Отговорник

16.12.2019 г.

Понеделник

 

Учебен ден по график

 

17.12.2019 г.

Вторник

 

Учебен ден по график

Представяне на всички контролни работи, които са проведени през ноември 2019 г.

 

18.12.2019 г.

Сряда

 

9.00 ч.

Конфе-рентната зала

Учебен ден по график

Коледно тържество.

 

С.Войняговска

19.12.2019 г.

Четвъртък

 

Учебен ден по график

Представяне на всички ученически книжки за проверка.

 

Кл.ръководители

20.12.2019 г.

Петък

 

Учебен ден по график

Представяне на справка за отсъствията на учениците през м.Декември 2019 г.

 

Кл.ръководители

1. Коледна ваканция за учениците от VIII до XII клас – от 21.12.2019 г. до 05.01.2020 г. – включително.

2. Подготовка за провеждане на Януарска сесия за ученици от самостоятелна форма на обучение – от 13.01.2020 г., по график.

 

Прочетена 2069 пъти

EPALE

Прием