Начало
Петък, 25 Август 2017 05:49

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ

2019-2020 учебна година

     

І.Условия и ред за провеждане на Допълнителна поправителна сесия за определяне на годишни оценки по предмети от училищните учебни планове на учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение, както следва:

           

Дневна форма на обучение:

1. VIII клас, спец.: Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Математика 08.10.2019г 14.30 11

2. IX клас, спец.: ЕОТТ

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническа механика 08.10.2019г 14.30 11

          

3. Х клaс, спец.: АТТ

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Двигатели с вътрешно горене 08.10.2019г 14.30 11

4. Xклaс, спец.: АТТ

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Експлоатация на автотранспортна 08.10.2019г 14.30 11
2 ЗИП Експлоатация на автотранспортна техника 09.10.2019г 14.30 11

Самостоятелна форма на обучение:

1.VIII клaс, спец ЕО

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 География и икономика 08.10.2019г 14.30 11

2. ХI клaс, спец ЕОП

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Електрически инсталации 08.10.2019г 14.30 11

ІІ. Организация за провеждане на изпитите.

    1. Изпитните материали се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дни преди изпита.

    2. Изпитите по учебна практика се провеждат като практически изпитвания.

3. Изпитите, извън посочените в точки 2, се провеждат в писмена форма.

4. Продължителността на изпитите е:

за X – XII клас

   а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

   б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по чужд език, но не повече от 30 минути.

   в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа заизпитите, коитосе провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части

за VIII и IX клас

а/ три астрономически часа за изпитите в писмена форма

б/ до 30 минути за устната част, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част.

в/ до пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.

г/ до 150 минути за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.

7. Учителите по чужд език провеждат задължителния устен изпит в същия ден след приключване на писмения изпит; учителите по Музика, Изобразително изкуство и Информационни технологии провеждат задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения изпит.

Прочетена 396 пъти Последно променена в Петък, 04 Октомври 2019 07:56

EPALE

Прием