Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ГРАФИК

за поправителна сесия септември 2020 година

 

на ученици от самостоятелна форма на обучение в специалности: “Автотранспортна техника“,“Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Екскурзоводско обслужване“, “Електрообзавеждане на производството“, „Металорежещи машини“, през учебната 2019/2020г., както следва:

 

1.Атанас Иванов Костадинов VIII клас, спец.: Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия

01.09.

2020г

8.30 3
2 РПП-Материалознание и технология на материалите

01.09.

2020г

12.00 3
3 РПП-УП-По професията

02.09.

2020г

12.00 5
  1.      2.Василка Петрова Петрова, VIII клас, спец.: Екскурзоводско обслужване
Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Физика и астрономия

01.09.

2020г

8.30 3
2 РПП-Бизнес етикет

01.09.

2020г

12.00 3
3 Информационни технологии

02.09.

2020г

8.30 3,9
4 Гостоприемство в турис-тическата индустрия

02.09.

2020г

12.00 3
5 Предприемачество

03.09.

2020г

8.30 3
6 Музика

03.09.

2020г

12.00 3,4
  1.     3.Коста Тодоров Тодоров, VIII клас, спец.: Автотранспортна техника
Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо чертане

31.08.

2020г

12.00 6
2 Български език и литература

01.09.

2020г

8.30 3
3 РПП-Материалознание и технология на материалите

01.09.

2020г

12.00 3
4 РПП-Техническа механи-ка и машинни елементи

02.09.

2020г

8.30 3
5 РПП-УП по професията

02.09.

2020г

12.00 Уч. раб

4. Айтен Миленова Шайбова, IХ клас, спец.: Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 УП Организация и функ-циониране на хотела

01.09.

2020г

12.00 4

5. Виолета Георгиева Лазарова, IХ клас, спец.: Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Отчетност и работа с документи

01.09.

2020г

8.30 3
2 УП Организация и функ-циониране на хотела

01.09.

2020г

12.00 4
3 Организация и функ-циониране на хотела

02.09.

2020г

8.30 3
4 Гостоприемство в турис-тическата индустрия

02.09.

2020г

12.00 3
5 РПП – Отчетност и работа с документи

03.09.

2020г

8.30 3
6 Изобразително изкуство

03.09.

2020г

12.00 3,4

 

6. Ерджан Метин Мехмед, IХ клас, спец.: Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Отчетност и работа с документи

01.09.

2020г

8.30 3
2 Биология и здравно образование

01.09.

2020г

12.00 3
3 Организация и функ-циониране на хотела

02.09.

2020г

8.30 3
4 Гостоприемство в турис-тическата индустрия

02.09.

2020г

12.00 3
  1.        7.Диан Чонов Лазаров, IХ клас, спец.: Автотранспортна техника
Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо чертане

31.08.

2020г

12.00 6
2 Физика и астрономия

01.09.

2020г

8.30 3
3 Биология и здравно образование

01.09.

2020г

12.00 3
4 Математика

02.09.

2020г

8.30 3
5 Здравословни и безо-пасни условия на труд

02.09.

2020г

12.00 3
6 Химия и опазване на околната среда

03.09.

2020г

8.30 3
7 Изобразително изкуство

03.09.

2020г

12.00 3,4
8

История и цивилизации

04.09.

2020г

8.30 3
9 Руски език

04.09.

2020г

12.00

3,4

8. Мария Христова Ялъмова, IХ кл, спец.: Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Здравословни и безо-пасни условия на труд

02.09.

2020г

12.00 3

9. Синан Бахри Чалъмов, IХ клас, спец.: Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
2 Физика и астрономия

01.09.

2020г

8.30 3

 

10.Филка Асенова Асенова, Х клас, спец.: Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Техническо чертане

31.08.

2020г

12.00 6
2 Физика и астрономия

01.09.

2020г

8.30 3
3 Английски език

01.09.

2020г

12.00 3
4 Информационни технологии

02.09.

2020г

8.30 3
5 РПП-УП-По професията

02.09.

2020г

12.00 3
6 Физическо възпитание и спорт

03.09.

2020г

8.30 физк. салон
7 Музика

03.09.

2020г

12.00 3,4
8 Електрически измервания

04.09.

2020г

8.30 3
9 Икономика

04.09.

2020г

12.00

3

       

        11. Севие Саметова Абдиева, ХI клас, спец.: Автотранспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 ЗИП Експлоатация на автотранспортна техника

01.09.

2020г

12.00 3
2 Автотранспортна техника

02.09.

2020г

8.30 3
3 Експлоатация на автотранспортна техника

02.09.

2020г

12.00

3
4

ДВГ

03.09.

2020г

8.30 3

  

Прочетена 18798 пъти Последно променена в Петък, 07 Август 2020 17:50

EPALE

Прием