Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

ЗАПОВЕД - график за определяне на годишни оценки и срокове за подаване на заявления за изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г.

 

 

            РЕД  И  УСЛОВИЯ  за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение през уч. 2020/2021г.

            Сесия Декември   2020 година

                       

VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Предприемачество 16.12.2020г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 17.12.2020г 14.30ч
10 РПП-Бизнес комуникации 18.12.2020г 14.30ч

 

      IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2020г 14.30ч
9 Материалознание 17.12.2020г 14.30ч
10 Техническа механика 18.12.2020г 14.30ч

IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2020г 14.30ч
9 Електротехника 17.12.2020г 14.30ч
10 РПП – Електротехника 18.12.2020г 14.30ч
11 УП-Обработка на материали 21.12.2020г 14.30ч

         IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2020г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 17.12.2020г 14.30ч
10 Организация и функциониране на хотела 18.12.2020г 14.30ч
11 РПП-УП по професията 21.12.2020г 14.30ч

Х клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Икономика 16.12.2020г 14.30ч
9 Електротехника 17.12.2020г 14.30ч

Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Икономика 16.12.2020г 14.30ч
9 Техническо чертане 17.12.2020г 14.30ч

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Английски език – чужд език 08.12.2020г 14.30ч
3 Информационни технологии 09.12.2020г 14.30ч
4 География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Изобразително изкуство 15.12.2020г 14.30ч
8 Икономика 16.12.2020г 14.30ч
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 17.12.2020г 14.30ч
10 Организация и функциониране на хотела 18.12.2020г 14.30ч

         ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Чужд език по професията - Английски език 08.12.2020г 14.30ч
3 Автотранспортна техника 09.12.2020г 14.30ч
4 Гражданско образование 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Безопасност и движение по пътищата 14.12.2020г 14.30ч
7 Хидравлични и пневматични устройства 15.12.2020г 14.30ч
8 УП- Двигатели с вътрешно горене 16.12.2020г 14.30ч
9 Електроника 17.12.2020г 14.30ч

ХI клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Чужд език по професията - Английски език 08.12.2020г 14.30ч
3 Устройство на автомобила 09.12.2020г 14.30ч
4 Гражданско образование 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Безопасност и движение по пътищата 14.12.2020г 14.30ч
7 Електрообзавеждане на автомобила 15.12.2020г 14.30ч
8 УП- Електромонтажна 16.12.2020г 14.30ч
9 Електроника 17.12.2020г 14.30ч

         ХI клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Чужд език по професията - Английски език 08.12.2020г 14.30ч
3 Туристическа анимация 09.12.2020г 14.30ч
4 Гражданско образование 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
5 Уч. практика - Туристическа анимация 14.12.2020г 14.30ч
6 Уч. практика – Екскурзоводско обслужване 15.12.2020г 14.30ч
7 Транспорт и туристическа агентска дейност 16.12.2020г 14.30ч
8 Гостоприемство в туристическата индустрия 17.12.2020г 14.30ч

ХI клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
3 Монтаж и експлоатация 09.12.2020г 14.30ч
4 Електроснабдяване 10.12.2020г 14.30ч
5 УП по специалността 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 ЗИП-Електрически машини и апарати 15.12.2020г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2020г 14.30ч

ХI клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 ЗИП - Технология на машиностроенето 08.12.2020г 14.30ч
3 ЗИП-УП-Стругарство 09.12.2020г 14.30ч
4 УП- Заваряване 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Философия 14.12.2020г 14.30ч
7 Металорежещи машини и инструменти 15.12.2020г 14.30ч
8 Здравословни и безопасни условия на труд 16.12.2020г 14.30ч
9 Електротехника и електроника 17.12.2020г 14.30ч

ХII клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Чужд език по професията - Английски език 08.12.2020г 14.30ч
3 Автотранспортна техника 09.12.2020г 14.30ч
4 Електронни системи в АТТ 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Свят и личност 14.12.2020г 14.30ч
7 Хидравлични и пневматични устройства 15.12.2020г 14.30ч
8 УП- Диагностика 16.12.2020г 14.30ч
9 УП-АТТ 17.12.2020г 14.30ч

ХII клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Чужд език по професията - Английски език 08.12.2020г 14.30ч
3 Устройство на автомобила 09.12.2020г 14.30ч
4 Експлоатация на автомобила 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Свят и личност 14.12.2020г 14.30ч
7 Електрообзавеждане на автомобила 15.12.2020г 14.30ч
8 УП- по диагностика 16.12.2020г 14.30ч
9 Проектиране на електрическите системи вавтомобила 17.12.2020г 14.30ч

                     

ХII клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 ЗИП - Технология на машиностроенето 08.12.2020г 14.30ч
3 Приложни програмни продукти 09.12.2020г 14.30ч
4 ЗИП-География и икономика 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Свят и личност 14.12.2020г 14.30ч
7 ЗИП-Металорежещи машини и инструменти 15.12.2020г 14.30ч

ХII клас, спец. “Електрообзавеждане на производството

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Български език и литература 07.12.2020г 14.30ч
2 Управление на електрозадвижването 08.12.2020г 14.30ч
3 Монтаж и експлоатация 09.12.2020г 14.30ч
4 Електроснабдяване 10.12.2020г 14.30ч
5 Физическо възпитание и спорт 11.12.2020г 14.30ч
6 Свят и личност 14.12.2020г 14.30ч
7 ЗИП-Електрообзавеждане на производството 15.12.2020г 14.30ч
8 УП -лабораторна по специалността 16.12.2020г 14.30ч
9 Проектиране 17.12.2020г 14.30ч

 

Сесия Април 202година

            VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Математика 13.04.2021г 14.30ч
2 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
3 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
4 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
5 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
6 Музика 20.04.2021г 14.30ч
7 РПП-Текстообработка 21.04.2021г 14.30ч
8 РПП- Бизнес етикет 22.04.2021г 14.30ч

           IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП-Техническо чертане 21.04.2021г 14.30ч
9 РПП-Техническа механика и машинни елементи 22.04.2021г 14.30ч
10 РПП-УП по професията 23.04.2021г 14.30ч

IХ клас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП- Електроенергетика и екология 21.04.2021г 14.30ч
9 РПП-Електротехнически символи и схеми 22.04.2021г 14.30ч
10 РПП-УП по професията 23.04.2021г 14.30ч

                IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП-Текстообработка 21.04.2021г 14.30ч
УП-Организация и функциониране на хотела/за РИЧЕ/ 21.04.2021г 14.30ч
9 РПП- Бизнес етикет 22.04.2021г 14.30ч
РПП-Отчетност и работа с документи /за РИЧЕ/ 22.04.2021г 14.30ч
10 Безопасност и долекарска помощ 23.04.2021г 14.30ч
Отчетност и работа с документи /за РИЧЕ/ 23.04.2021г 14.30ч

      

Х клас – “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП-УП по професията 21.04.2021г 14.30ч
9 УП-общопрофесионални умение 22.04.2021г 14.30ч

Х клас – “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП-УП по професията 21.04.2021г 14.30ч
9 УП-електрически измервания 22.04.2021г 14.30ч

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизации 14.04.2021г 14.30ч
4 Биология и здравно образование 15.04.2021г 14.30ч
5 Физика и астрономия 16.04.2021г 14.30ч
6 Химия и опазване на околната среда 19.04.2021г 14.30ч
7 Музика 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП- УП по професията 21.04.2021г 14.30ч
9 УП-Организация и функциониране на хотела 22.04.2021г 14.30ч

                ХI клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Екскурзоводско обслужване 14.04.2021г 14.30ч
4 РПП-УП-Технология на хотелиерското обслужване 15.04.2021г 14.30ч

ХI клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 ДВГ 14.04.2021г 14.30ч
4 Мехатронни системи в АТТ 15.04.2021г 14.30ч
5 ЕАТТ 16.04.2021г 14.30ч
6 РПП-Автоматизация 19.04.2021г 14.30ч
7 УП-Обслужване и ремонт на АТТ 20.04.2021г 14.30ч
8 РПП-ЕАТТ 21.04.2021г 14.30ч
9 УП-Диагностика на АТТ 22.04.2021г 14.30ч

      

ХIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Електрически инсталации 14.04.2021г 14.30ч
4 Електрически машини и апарати 15.04.2021г 14.30ч
5 Техническо обслужване и ремонт на автомобила 16.04.2021г 14.30ч
6 РПП-Диагностика и техн.обслужване на автомобила 19.04.2021г 14.30ч
7 РПП-УП-по специалността 20.04.2021г 14.30ч
8 УП-Лаб.ел.машини 21.04.2021г 14.30ч
9 УП по специалността 22.04.2021г 14.30ч

ХI клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – I чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизация 14.04.2021г 14.30ч

 

            ХI клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Руски език – I чужд език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 История и цивилизация 14.04.2021г 14.30ч
4 УП по специалността 15.04.2021г 14.30ч
5 Технология на машиностроенето 16.04.2021г 14.30ч
6 УП-лаборатория 19.04.2021г 14.30ч

      

ХII клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 ЗИП-Икономика 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Информационни технологии в професията 14.04.2021г 14.30ч
4 ЕАТТ 15.04.2021г 14.30ч
5 УП-Управление на МПС 16.04.2021г 14.30ч
6 ЗИП-Електротехника и електроника 19.04.2021г 14.30ч

 

      ХIIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 ЗИП-електрообзавеждане на автомобила 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Електронни системи в автомобила 14.04.2021г 14.30ч
4 УП-по специалността 15.04.2021г 14.30ч
5 УП-Управление на МПС 16.04.2021г 14.30ч
6 ЗИП-Електронни с-ми в автомобила 19.04.2021г 14.30ч

 

ХII клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Чужд език по професията - Руски език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Електрообзавеждане на производството 14.04.2021г 14.30ч
4 Контрол и диагностика 15.04.2021г 14.30ч
5 УП-по специалността 16.04.2021г 14.30ч
6 ЗИП-Проектиране 19.04.2021г 14.30ч

            ХII клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Дата наизпита Начало на изпита
1 Чужд език по професията - Руски език 12.04.2021г 14.30ч
2 Математика 13.04.2021г 14.30ч
3 Експлоатация и настройка на металорежещи машини 14.04.2021г 14.30ч
4 УП по специалността 15.04.2021г 14.30ч
Прочетена 20058 пъти Последно променена в Четвъртък, 08 Октомври 2020 19:55

EPALE

Прием