Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

Сесии за определяне на годишните оценки

и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити на учениците

от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

1. Януарска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 20.12.2019 г.

 

2. Априлска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 31.03.2020 г.

 

3. Майска поправителна сесия за XII клас – от 11.05.2020 г. до 15.05.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 05.05.2020 г.

 

4. Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 19.06.2020 г.

 

5. Септемврийска поправителна сесия – VIII, IX, X и XI класове – от 24.08.2020 г. до 26.08.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 14.08.2020 г.

 

 

 Организация за провеждане на изпитите.

          1. Изпитните материали  се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.

          2. Изпитите по чужд език се провеждат в две части писмена и устна.

          3. Изпитите по Информационни технологии се провеждат в две части -писмена и практическа.

          4. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, приложни програмни продукти и проектиране се провеждат като практически изпитвания.

          5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4,се провеждат в писмена форма.

          6. Продължителността на изпитите е:

   а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

  б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по  чужд език, но не повече от 30 минути.

  в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

7. Учителите по чужд език провеждат  задължителния устен изпит в същия ден след приключване  на писмения  изпит; учителите по Информационни технологии провеждат  задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения  изпит.

             Графикът за провеждане на изпитите, както  срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

 Резултатите от изпитите се оповестяват  в срок до три работни дни от провеждането им  на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

Прочетена 11607 пъти Последно променена в Четвъртък, 19 Септември 2019 12:35

EPALE

Прием