Начало
Сряда, 05 Октомври 2016 10:29

Самостоятелно обучение

       I. Условията и редът за провеждане на ПРИРАВНИТЕЛНИ изпитиза оформяне на годишна оценка през сесия ДЕКЕМВРИ за оценяване знанията и уменията по учебни предметиучилищнитe учебни планове на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 год., са качени в левия панел в меню ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ.

    

                                               Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по предмети от училищнитe учебни планове на учениците от самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

            Сесия Януари   2020година

            VIIIклас – Автотранспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 11
9 РПП-УП по професията 22.01.2020г 14.30ч уч.раб.
10 РПП-Материалознание и технология на материалите 23.01.2020г 13.30ч 11
11 РПП-Техн. механика и машинни елементи 24.01.2020г 13.30ч 11

VIIIклас - Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Техническа механика 22.01.2020г 14.30ч 11
10 Материалознание 23.01.2020г 13.30ч 11
11 РПП- Техн. механика и машинни елементи 24.01.2020г 13.30ч 11

VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 22.01.2020г 14.30ч 11
10 РПП-Бизнес етикет 23.01.2020г 13.30ч 11
11 РПП - Текстообработка 24.01.2020г 13.30ч 11

IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.202 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 РПП-Техническа механика 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Техническа механика 22.01.2020г 14.30ч 11
10 Материалознание 23.01.2020г 13.30ч 11
11 УП-Общопрофесионални умения 24.01.2020г 16.30ч уч.раб.

IХ клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 РПП - Електротехника 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Техническа механика 22.01.2020г 14.30ч 11
10 Материалознание 23.01.2020г 13.30ч 11
11 Електротехника 24.01.2020 13.30ч 11
12 УП-Обработка на материалите 24.01.2020г 16.30ч уч.раб.

IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 РПП – Отчетност и работа с документи 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 22.01.2020г 14.30ч 11
10 Отчетност и работа с документи 23.01.2020г 13.30ч 11
11 Организация и функциониране на хотела 24.01.2020г 13.30ч 11
12 Безопасност и долекарска помощ 27.01.2020г 14.30ч 11

Х клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд ез. 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Учебна практика -Електрически измервания 17.01.2020г 16.30ч уч.раб.
8 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
9 Икономика 21.01.2020г 14.30ч 11
10 РПП – Учебна практика по професията 22.01.2020г 14.30ч уч.раб.

 

 

         Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 11
2 Английски език – чужд език 14.01.2020г 14.30ч 11,6
3 Информационни технологии 15.01.2020г 14.30ч 11,9
4 География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 11
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 11
7 Музика 20.01.2020г 14.30ч 11,6
8 Икономика 21.01.2020г 14.30ч 11
9 Гостоприемство в туристическата индустрия 22.01.2020г 14.30ч 11
10 УП-Организация и функциониране на хотела 23.01.2020г 13.30ч 6
11 Организация и функциониране на хотела 24.01.2020г 13.30ч 11

 

 

Х клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Етика и право 17.01.2020г 13.30ч 11

         

ХI клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Английски език – Iчужд език 14.01.2020г 14.30ч 8,6
3 Безопасност на движението по пътищата 15.01.2020г 14.30ч 8
4 Автоматизация 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 8
7 ДВГ 20.01.2020г 14.30ч 8
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 8
9 ЗИП-Експлоатация на АТТ 22.01.2020г 14.30ч 8
10 УП-ДВГ 23.01.2020г 13.30ч уч.раб.
11 УП-АТТ 24.01.2020г 13.30ч уч.раб.

        

ХIклас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Английски език – Iчужд ез. 14.01.2020г 14.30ч 8,6
3 Безопасност на движението по пътищата 15.01.2020г 14.30ч 8
4 ЗИП- География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 8
7 Устройство на автомобила 20.01.2020г 14.30ч 8
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 8
9 Ел. машини и апарати 22.01.2020г 14.30ч 8
10 УП-Лабораторна-Електрически измервания 23.01.2020г 13.30ч уч.раб.
11 ЗИП-Ел. машини и апарати 24.01.2020г 13.30ч 8

ХI клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Осветителна техника 14.01.2020г 14.30ч 8
3 ЗИП-УП- Лаб. електрически машини 15.01.2020г 14.30ч уч.раб.
4 Ел.инсталации 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Философия 17.01.2020г 13.30ч 8
7 УП-електромонтажна 20.01.2020г 14.30ч уч.раб.
8 Предприемачество 21.01.2020г 14.30ч 8
9 Ел. машини и апарати 22.01.2020г 14.30ч 8
10 УП- Лаб. Ел. машини 23.01.2020г 13.30ч уч.раб.
11 ЗИП-Ел. машини и апарати 24.01.2020г 13.30ч 8

ХI клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 ЗИП - Технология на машиностроенето 14.01.2020г 14.30ч 8
3 УП - Лаборатория 14.01.2020г 17.30ч уч.раб.
4 Технология на машиностроенето 15.01.2020г 14.30ч 8
5 ЗИП-УП-Стругарство 15.01.2020г 17.30ч уч.раб.
6 УП- Заваряване 16.01.2020г 13.30ч уч.раб.
7 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
8 Философия 17.01.2020г 13.30ч 8
9 ММИ 20.01.2020г 14.30ч 8

ХII клас, спец. “Автотранспортна техника“

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Чужд език по професията-Английски език 14.01.2020г 14.30ч 8
3 Информационни технологии в професията 15.01.2020г 14.30ч 9
4 Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Свят и личност 17.01.2020г 13.30ч 8
7 Електронни системи в АТТ 20.01.2020г 14.30ч 8
8 УП - Диагностика 21.01.2020г 14.30ч Уч.раб.
9 ЗИП-Електротехника и електроника 22.01.2020г 14.30ч 8
10 УП-Управление на МПС 23.01.2020г 8.30ч  
11 УП-АТТ 24.01.2020г 13.30ч уч.раб.

     ХII клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

Учебен предмет Дата Начало Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Чужд език по професията-Английски език 14.01.2020г 14.30ч 8
3 Експлоатация на автомобила 15.01.2020г 14.30ч 8
4 Електронни системи в автомобила 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Свят и личност 17.01.2020г 13.30ч 8
7 Устройство на автомобила 20.01.2020г 14.30ч 8
8 УП - Диагностика 21.01.2020г 14.30ч Уч.раб.
9 УП-по специалността 22.01.2020г 14.30ч уч.раб.
10 УП-Управление на МПС 23.01.2020г 8.30ч  
11 Проектиране на електрическите системи в автомобила 24.01.2020г 13.30ч 6

          

ХII клас, спец. “Електрообзавеждане на производството

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 Чужд език по професията-Английски език 14.01.2020г 14.30ч 8
3 ЗИП- Електрообзавеждане на производството 15.01.2020г 14.30ч 8
4 ЗИП-Проектиране 15.01.2020г 17.30ч 6
5 Контрол и диагностика 16.01.2020г 13.30ч 8
6 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
7 Свят и личност 17.01.2020г 13.30ч 8
8 Електрообзавеждане на производството 20.01.2020г 14.30ч 8
9 Проектиране 21.01.2020г 14.30ч 6
10 УП-по специалността 22.01.2020г 14.30ч уч.раб.

             

ХII клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Български език и литература 13.01.2020г 14.30ч 8
2 ЗИП Технология на машиностроенето 14.01.2020г 14.30ч 8
3 Приложни програмни продукти 15.01.2020г 14.30ч 9
4 ЗИП- География и икономика 16.01.2020г 13.30ч 8
5 Физическо възпитание и спорт 16.01.2020г 16.30ч Физк.салон
6 Свят и личност 17.01.2020г 13.30ч 8
7 ЗИП- Металорежещи машини 20.01.2020г 14.30ч 8
8 Експлоатация и настройка на металорежещи машини 21.01.2020г 14.30ч 8

Сесия Април 2020година

            VIIIклас - . “Автотранспортна техника“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
2 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
3 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
4 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
5 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
6 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
7 Техническо чертане 29.04.2020г 16.30ч 6

               

VIIIклас - . “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП-Материалознание и технология на материалите 21.04.2020г 14.30ч 11
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч          11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 РПП-УП по професията 29.04.2020г 16.30ч Уч.раб.

VIIIклас - Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет

Дата на

изпита

Начало на изпита Каб.
1 РПП- Бизнес комуникации 21.04.2020г 14.30ч 11
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6

IХ клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език 21.04.2020г 14.30ч 11,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 Техническо чертане 29.04.2020г 16.30ч 6
9 Здравословни и безопасни условия на труд 30.04.2020г 14.30ч 11

            IХ клас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет дата Начало Каб.
1 Руски език – чужд език 21.04.2020г 14.30ч 11,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 Здравословни и безопасни условия на труд 30.04.2020г 14.30ч 11

           IХ клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет дата Начало Каб.
1 Руски език – чужд език 21.04.2020г 14.30ч 11,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 УП-Организация и функциониране на хотела 29.04.2020г 16.30ч Уч.раб.
9 Здравословни и безопасни условия на труд 30.04.2020г 14.30ч 11

Х клас – “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет дата Начало Каб.
1 Руски език – чужд език 21.04.2020г 14.30ч 11,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 Техническо чертане 29.04.2020г 16.30ч 6

        

Х клас – Екскурзоводско обслужване

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Руски език – чужд език 21.04.2020г 14.30ч 11,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
4 Биология и здравно образование 24.04.2020г 14.30ч 11
5 Физика и астрономия 27.04.2020г 14.30ч 11
6 Химия и опазване на околната среда 28.04.2020г 14.30ч 11
7 Изобразително изкуство 29.04.2020г 13.30ч 11,6
8 РПП- УП по професията 29.04.2020г 16.30ч Уч.раб.

ХI клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-Икономика 21.04.2020г 14.30ч 8
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 8
4 АТТ 24.04.2020г 14.30ч 8
5 ЕАТТ 27.04.2020г 14.30ч 8
6 Електротехника е електроника 28.04.2020г 14.30ч 8

ХIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Математика 22.04.2020г 14.30ч 11
2 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 11
3 Електрообзавеждане на автомобила 24.04.2020г 14.30ч 11
4 УП - по специалността 27.04.2020г 14.30ч Уч.раб
5 УП - Лабораторна ел. машини 28.04.2020г 14.30ч Уч.раб

                       

ХI клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Руски език – I чужд език 21.04.2020г 14.30ч 8,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 8
4 Монтаж и експлоатация 24.04.2020г 14.30ч 8
5 Електроснабдяване 27.04.2020г 14.30ч 8
6 УП- по специалността 28.04.2020г 14.30ч уч.раб.
7 Здравословни и безопасни условия на труд 30.04.2020г 14.30ч 8

            ХI клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Руски език – I чужд език 21.04.2020г 14.30ч 8,6
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 История и цивилизация 23.04.2020г 14.30ч 8
4 УП по специалността 24.04.2020г 14.30ч уч.раб.
5 Електротехника е електроника 28.04.2020г 14.30ч 8
6 Здравословни и безопасни условия на труд 30.04.2020г 14.30ч 8

         ХII клас – Автотранспортна техника

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-Икономика 21.04.2020г 14.30ч 8
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 АТТ 23.04.2020г 14.30ч 8
4 ЕАТТ 24.04.2020г 14.30ч 8

      

ХIIклас, спец. “Електрообзавеждане на транспортна техника“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 ЗИП-електрообзавеждане на автомобила 21.04.2020г 14.30ч 8
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 ЗИП-Електронни с-ми в автомобила 23.04.2020г 14.30ч 8
4 Електрообзавеждане на автомобила 24.04.2020г 14.30ч 8

           

ХII клас, спец. “Електрообзавеждане на производството“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Електроснабдяване 21.04.2020г 14.30ч 8
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 Управление на електрозадвижването 23.04.2020г 14.30ч 8
4 Монтаж и експлоатация 24.04.2020г 14.30ч 8
5 УП- Лабораторна по специалността 27.04.2020г 14.30ч Уч.раб.

 

            ХII клас, спец. “Металорежещи машини“

Учебен предмет дата Начало на изпита Каб.
1 Чужд език по професията - Руски език 21.04.2020г 14.30ч 8
2 Математика 22.04.2020г 14.30ч 8
3 УП по специалността 23.04.2020г 14.30ч Уч.раб.

                       

         

инж.ТАНЬО ТОПАЛСКИ

Директор

 

 

 

Сесии за определяне на годишните оценки

и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити на учениците

от самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

1. Януарска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 20.12.2019 г.

 

2. Априлска редовна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 21.04.2020 г. до 29.04.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 31.03.2020 г.

 

3. Майска поправителна сесия за XII клас – от 11.05.2020 г. до 15.05.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 05.05.2020 г.

 

4. Юлска поправителна сесия – VIII, IX, X, XI и XII класове – от 01.07.2020 г. до 08.07.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 19.06.2020 г.

 

5. Септемврийска поправителна сесия – VIII, IX, X и XI класове – от 24.08.2020 г. до 26.08.2020 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити до 14.08.2020 г.

 

 

 Организация за провеждане на изпитите.

          1. Изпитните материали  се изготвят от училищните комисии по оценяване най-късно до 3 дена преди изпита.

          2. Изпитите по чужд език се провеждат в две части писмена и устна.

          3. Изпитите по Информационни технологии се провеждат в две части -писмена и практическа.

          4. Изпитите по учебна практика, техническо чертане, приложни програмни продукти и проектиране се провеждат като практически изпитвания.

          5. Изпитите, извън посочените в точки от 2 до 4,се провеждат в писмена форма.

          6. Продължителността на изпитите е:

   а/три астрономически часа за изпитите в писмена форма и за писмената част на изпитите, които се провеждат в две части.

  б/по преценка на училищната комисия по оценяването за устната част на изпитите по  чужд език, но не повече от 30 минути.

  в/ по преценка на училищната комисия по оценяване в зависимост от спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания и за практическата част на изпитите, които се провеждат в две части.

7. Учителите по чужд език провеждат  задължителния устен изпит в същия ден след приключване  на писмения  изпит; учителите по Информационни технологии провеждат  задължителния практически изпит в същия ден след приключване на писмения  изпит.

             Графикът за провеждане на изпитите, както  срокът и мястото за оповестяване на резултатите се поставят на информационното табло на ІІІ етаж най-късно до 3 дена преди началото на изпитната сесия.

 Резултатите от изпитите се оповестяват  в срок до три работни дни от провеждането им  на информационното табло на ІІІ-ти етаж.

Прочетена 13141 пъти Последно променена в Сряда, 27 Ноември 2019 14:24

EPALE

Прием